Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Eksport serów i masła z Polski większy niż przed rokiem

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Większa wartość eksportu

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w I połowie 2018 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,03 mld EUR i była o 0,6% wyższa niż w I połowie 2017 r. W kierunku wzrostu wartości oddziaływały przede wszystkim tłuszcze mleczne oraz sery i twarogi. Zdecydowanie mniejsze niż przed rokiem były natomiast przychody ze sprzedaży zagranicznej proszków mlecznych.

40,5% wzrost

W I połowie 2018 r. wartość eksportu masła i pozostałych tłuszczów mlecznych wyniosła 176,4 mln EUR i była aż o 40,5% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Było to wynikiem zarówno wyższych cen, jak i większego o 26,0% wolumenu, który wyniósł 38,9 tys. t. W 97% produkty te trafiły do pozostałych krajów UE, a warto zauważyć, że w I połowie br. produkcja masła we Wspólnocie była o 1,4% (z wyłączeniem Polski – o 0,6%) większa w relacji rocznej, natomiast eksport z UE był o 11% mniejszy.

Rosnący eksport serów

Pozytywnym sygnałem dla branży jest dalszy wzrost eksportu serów i twarogów, przy jedoczesnym spadku ich importu. Wolumen eksportu tych produktów w I połowie 2018 r. zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 7,2% do 130,9 mln t. Wartość eksportu wyniosła 388,7 mln t i była o 8,3% wyższa niż przed rokiem. Wolumen importu do Polski był natomiast o 6,1% mniejszy – ukształtował się na poziomie 43,7 tys. t. Warto dodać, że wg danych KE w I połowie br. wolumen eksportu serów z UE był na podobnym poziomie jak przed rokiem, podczas gdy ich produkcja zwiększyła się o 2%. Wśród głównych kategorii produktów mleczarskich, wzrost wartości eksportu odnotowano jeszcze w przypadku jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych (o 2,7% do 63,6 mln EUR), chociaż ich wolumen był nieznacznie, bo o 0,6%, mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 51,4 tys. t.

Spadki sprzedaży proszków mlecznych

W I połowie br. wartość sprzedaży zagranicznej proszków mlecznych wyniosła 118,6 mln EUR i była o 26,3% mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy wolumen był o 4,0% większy – wyniósł 76,5 tys. t. Mniejsza wartość eksportu wynikała z niższych cen oraz odmiennej struktury sprzedaży. Wolumen eksportu OMP zwiększył się o 13% (r/r). Natomiast sprzedaż zagraniczna PMP obniżyła się o 23,4% (r/r), przede wszystkim na skutek zdecydowanie mniejszego eksportu na Kubę. Sprzedaż proszków mlecznych na rynek unijny zwiększyła się o 13,8% (r/r), a do krajów trzecich była o 1,5% (r/r) mniejsza. Nadal jednak rynki trzecie są głównym odbiorcą tych produktów (60% wolumenu).  W tym okresie w UE produkcja proszków mlecznych zwiększyła się o 1,7%, a ich eksport był o 4,3% mniejszy niż przed rokiem.

Serwatka i mleko płynne

Wartość eksportu serwatki z Polski zmniejszyła się o 24,6% do 90,5 mln EUR, podczas gdy wolumen zmniejszył się zaledwie o 0,8% (r/r) do 114,1 tys. t.  W I połowie br. nieznaczny spadek wartości eksportu z Polski odnotowano też w przypadku mleka płynnego – o 2,4% do 191,5 mln EUR. Warto zauważyć, że kategoria ta, po serach i twarogach, nadal zajmuje drugie miejsce pod względem wartości eksportu.

Wybierz obszar: Mleko

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn