Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

FSA – wskazówki operacyjne przy produkcji żywności podczas COVID-19

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Wytyczne Agencji ds. Standardów Żywności mają pomóc pracodawcom, pracownikom i samozatrudnionym zrozumieć, jak bezpiecznie pracować w sektorze produkcji żywności podczas pandemii COVID-19. Wytyczne FSA koncentrują się na procesach higienicznych i wymaganiach, których należy przestrzegać, aby nadal bezpiecznie prowadzić swoją działalność spożywczą. Wytyczne te należy czytać w połączeniu z Bezpieczną pracą podczas COVID-19 oraz szerszymi poradami rządowymi w sprawie COVID-19. Co łącznie da praktyczne ramy do określenia, co należy zrobić, aby kontynuować, dostosować lub ponownie uruchomić operacje produkcyjne podczas pandemii COVID-19.

Ocena i przegląd ryzyka

Zgodnie z szerszymi poradami rządowymi, należy upewnić się, że ocena ryzyka dla firmy odnosi się do ryzyka COVID-19, korzystając z rządowych wytycznych dotyczących dystansu społecznego do informowania o swoich decyzjach i środkach kontroli. Należy rozważyć, w jaki sposób wpływa to na istniejące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Producenci żywności są zobowiązani do wdrażania i utrzymywania procedur higienicznych opartych na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli (HACCP). Konieczne może być przejrzenie procedur w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian i rozważenie, gdzie konieczne jest dodatkowe dokładne czyszczenie.

Należy rozważyć potrzebę dodatkowej weryfikacji istniejących kontroli lub zatwierdzenia wszelkich nowych kontroli, które zostały wprowadzone. Należy udokumentować wszelkie zmiany wprowadzone w HACCP i poinformować lokalny organ ds. żywności o wszelkich istotnych zmianach.

Zarządzanie zapasami

Kontrola zapasów

Producenci żywności powinni dopilnować, aby wszelkie składniki lub surowce, których terminu przydatności upłynął, zostały odpowiednio zutylizowane. Należy również sprawdzić zapasy pod kątem uszkodzeń i sprawdzić zapisy kontroli temperatury. Nie należy używać składników ani surowców, jeżeli integralność opakowania została naruszona lub gdy systemy rejestrowania temperatury i systemy alarmowe wskazują, że bezpieczeństwo żywności mogło zostać naruszone.

Dostępność surowców i składników

Należy sprawdzić, czy dostępne są surowce i składniki spełniające specyfikacje produktu. Należy upewnić się, że wszyscy nowi dostawcy lub kontrahenci spełniają wymagania. Trzeba to określić w systemie HACCP lub opartym na HACCP systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).

Dostępność materiałów eksploatacyjnych

Należy sprawdzić, czy posiada się odpowiednie zapasy odpowiednich chemikaliów czyszczących i czy są one w terminie przydatności do użycia. Dotyczy to również innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, takich jak rękawiczki jednorazowe.

Zarządzanie alergenami

Jeśli zmienili się dostawcy lub składniki, należy dokonać przeglądu zarządzania alergenami i sposobu etykietowania zgodnie z HACCP lub FSMS opartym na HACCP. O alergenach dla producentów żywności wraz z dalszymi wskazówkami tutaj.

Maszyny i urządzenia

Nieużywane maszyny i urządzenia mogą wymagać kontroli i testów, aby upewnić się, że są w stanie normalnie funkcjonować. Sprzęt do wykrywania metali i czujniki temperatury mogą wymagać ponownej kalibracji zgodnie z instrukcjami producenta i planem HACCP. Systemy komputerowe, kodowanie daty i etykietowanie składników mogą wymagać aktualizacji.

Szkolenie personelu

Zgodnie z prawem podmioty działające na rynku spożywczym muszą zapewnić, aby osoby zajmujące się żywnością otrzymały odpowiedni nadzór i szkolenie w zakresie higieny żywności. Powinno to być zgodne z obszarem, w którym pracują i pozwoli im obchodzić się z żywnością w najbezpieczniejszy sposób. W Wielkiej Brytanii osoby zajmujące się żywnością nie muszą posiadać certyfikatu higieny żywności, aby przygotować lub sprzedać żywność.

Umiejętności nauczanych w oficjalnych programach szkoleniowych można się również nauczyć poprzez:

  • szkolenie na stanowisku pracy
  • samokształcenie
  • odpowiednie wcześniejsze doświadczenie.

Należy ponownie rozważyć potrzeby szkoleniowe swojego personelu, w tym wszelkie zmiany, takie jak zmiany procedur, przepisów i innych środków higieny. FDA zapewnia szkolenia online w zakresie bezpieczniejsze żywności i praktyk biznesowych, które można wykorzystać jako pomoc szkoleniową.

Sprzęt ochrony osobistej (PPE)

Stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE) w przemyśle spożywczym może służyć ochronie pracowników oraz, w stosownych przypadkach, w celu zapobiegania zanieczyszczeniu żywności podczas produkcji żywności. Obecna sytuacja nie powinna zmieniać tych wymagań.

Należy nadal zapewniać, aby stosowanie tych środków było zgodne z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) i zgodnie z aktualnymi zasadami BHP. Należy:

  • podkreślać znaczenie częstszego mycia rąk i utrzymania dobrych praktyk higienicznych w obszarach przygotowywania i obchodzenia się z żywnością. Pracownicy powinni myć ręce przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po przebywaniu w miejscu publicznym, wydmuchiwaniu nosa, kaszlu lub kichaniu;
  • upewnić się, że przedmioty i powierzchnie, które są regularnie dotykane, są często czyszczone i dezynfekowane za pomocą zwykłych środków czyszczących.

Rękawiczki

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności wymagają zapewnienia bezpiecznej żywności i odpowiednich procedur higienicznych. Niektóre firmy mogą wdrożyć zasady używania rękawiczek, ale noszenie rękawic przez personel zajmujący się żywnością nie jest wymogiem prawnym.

Najlepszym sposobem na zachowanie higieny osobistej przez osoby zajmujące się jedzeniem jest częste mycie rąk. Rękawiczki mogą być stosowane jako pomoc w przestrzeganiu zasad higieny żywności, ale nie powinny być uważane za substytut dokładnego reżimu skutecznego mycia rąk. Wirus COVID-19 (i inne wirusy oraz bakterie) mogą zanieczyścić rękawiczki jednorazowe w taki sam sposób, jak dostają się na ręce pracowników.

Jeśli używane są rękawiczki, należy je wymieniać tak często, jak myje się ręce i należy umyć ręce podczas wymiany lub zdejmowania rękawiczek. Rękawiczki należy wymienić po przeprowadzeniu czynności niezwiązanych z żywnością, takich jak ręczne otwieranie i zamykanie drzwi, obsługa pieniędzy i opróżnianie pojemników. Pracownicy zajmujący się żywnością powinni unikać dotykania ust i oczu podczas noszenia rękawiczek.

Maski na twarz

Mogą wystąpić sytuacje, w których należy zapewnić maski na twarz w celu ochrony żywności wysokiego ryzyka lub gdy pracownicy są narażeni na ryzyko zakażeń odżywnościowych. Jeśli tak jest, to należy przestrzegać bieżących zasad dotyczących używania masek na twarz.

Należy postępować zgodnie z ustalonymi procedurami użytkowania środków ochrony osobistej w środowisku pracy. Należy również wziąć pod uwagę poradnictwo dotyczące dystansu społecznego.

Zakrywanie twarzy

Rząd opublikował wytyczne dla firm dotyczące noszenia osłon na twarz. Tam, gdzie pracownicy decydują się na nakrycie twarzy zarówno podczas podróży do pracy, jak i w miejscu pracy, należy wdrożyć procedury dotyczące higienicznego użytkowania, przenoszenia i przechowywania lub usuwania osłon twarzy. Niewłaściwe użytkowanie i obchodzenie się z maskami może stanowić zagrożenie dla higieny i bezpieczeństwa żywności.

Dystans społeczny

Nie zawsze będzie możliwe zachowanie odległości 2 metrów. W tych okolicznościach zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zmniejszyć ryzyko.

Bezpieczna praca podczas COVID-19 w fabryce, zakładzie lub magazynie - więcej wskazówek, jak wdrożyć dystans społeczny w pracy oraz kroki, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: FSA

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.