Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

IJHARS skontrolował jakość handlową lodów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonych planowych kontroli w zakresie jakości handlowej lodów na etapie gastronomii. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło znakowania produktów.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej lodów, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu produktu i/lub dokumentach towarzyszących.

Kontrole, przeprowadzone na terenie całego kraju w III kwartale 2023 r., objęły łącznie 45 lokali gastronomicznych. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 31 z nich (68,9 %).

Cechy organoleptyczne

Kontroli cech organoleptycznych poddano 41 partii lodów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Cechy fizykochemiczne

Badania laboratoryjne pod kątem parametrów fizykochemicznych objęły 61 partii lodów. Zakwestionowano 7 partii (11,5 % skontrolowanych).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in.: zawyżonej zawartości tłuszczu w stosunku do deklaracji zawartej w informacji o wartości odżywczej, obecności barwnika tj. czerwieni koszenilowej niedeklarowanej w oświadczeniu kontrolowanego i w dokumentacji lub błękitu brylantowego niewymienionego w wykazie składników.

Parametry mikrobiologiczne

Kontrolą objęto 3 partie lodów ze składnikiem mlecznym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Znakowanie

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie znakowania produktów. Spośród 274 sprawdzonych partii nieprawidłowości stwierdzono w 169 partiach (61,7% skontrolowanych). Wśród skontrolowanych partii wykryto m.in. następujące nieprawidłowości:

Brak informacji w miejscu bezpośrednio dostępnym dla konsumenta finalnego
 

 • niepodanie wykazu składników, w tym substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (lub na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego);
 • brak zapisu o obecności substancji słodzącej (oraz obok nazw na tablicy z ofertą lodów);
 • nieuwidocznienie nazwy albo imienia i nazwiska producenta lodów.

Nieprawidłowości w wykazie składników
 

 • brak wyróżnienia nazw produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji;
 • zamieszczenie niewłaściwej funkcji technologicznej dodatku do żywności lub brak podania tej funkcji;
 • umieszczenie surowców, półproduktów, które nie były użyte do produkcji albo nie występowały w recepturze;
 • umieszczenie surowców, wymienionych jako składniki składnika złożonego, które nie zostały stwierdzone w opisie na jego opakowaniu;
 • podanie składu składnika złożonego, który był niezgodny ze składem zadeklarowanym w oznakowaniu na opakowaniu tego składnika np. „bazy mlecznej”, „bazy kakaowej”, „pasty czekoladowej”;
 • umieszczenie substancji zagęszczających innych niż zadeklarowane na etykiecie surowca zastosowanego do produkcji lodów;
 • podanie składnika złożonego bez wyszczególnienia jego składu np. „pulpy z mango”, „syropu”;
 • pominięcie niektórych surowców stosowanych do produkcji lodów np. dekstrozy, rumu, mleka, owoców lub produktów wchodzących w skład składnika złożonego np. „masy lodowej”, „bazy śmietankowej”;
 • podanie składnika w niewłaściwy sposób tj. bez uwzględnienia dodatkowych informacji o sposobie jego przetwarzania np. „pistacja” zamiast „pistacja prażona” lub bez określenia roślinnego źródła pochodzenia składników w tym: mąki, tłuszczu roślinnego, błonnika;
 • podanie produktu „glukoza” zamiast „syrop glukozowy” lub cytryna zamiast „sok z cytryny”;
 • podanie nazwy składnika „baza mleczna”, podczas gdy w składzie tego wyrobu wskazano rafinowany olej kokosowy;
 • podanie składników środka spożywczego w nieprawidłowej kolejności;

Nieprawidłowości w nazwie artykułu
 

 • podanie w nazwie lodów lub wykazie składników nazw zarezerwowanych dla przetworów mlecznych odnoszących się do produktów roślinnych np. „mleko sojowe w proszku”, „masło kakaowe”, „…z masła orzechowego”;
 • użycie nieprawidłowej nazwy lodów np. „kefir z (nazwa owocu)”, masło palone z (nazwa składnika smakowego)” z zastosowaniem terminów zarezerwowanych dla przetworów mlecznych, podczas gdy jednocześnie do produkcji kontrolowanych wyrobów zastosowano surowce zawierające tłuszcze roślinne;
 • brak użycia właściwej nazwy towaru umożliwiającej poznanie rzeczywistego charakteru produktu np. poprzez podanie nazwy owocu „mango” bez określenia „sorbet” lub poprzez zastosowanie jedynie nazwy fantazyjnej lodów z pominięciem części opisowej;
 • wprowadzanie konsumenta w błąd poprzez rozbieżności w nazwie lodów np. na wywieszce zastosowano nazwę „LODY JOGURTOWE”, „CZEKOLADA”, podczas gdy w teczce z listą składników zamieszczono nazwę „LODY O SMAKU JOGURTOWYM”, „LODY O SMAKU CZEKOLADOWYM”;
 • zamieszczenie informacji takich jak np. „lody tradycyjne”, „rzemieślnicze metody”, „wyłącznie naturalne składniki”, „100% natura”, podczas gdy do produkcji lodów użyto składników wysoko przetworzonych oraz dodatków;
 • użycie w nazwie lodów określeń takich jak np. „śmietanka”, „lody śmietankowe”, podczas gdy do produkcji lodów zastosowano surowce roślinne np. rafinowany olej kokosowy lub składniki złożone zawierające tłuszcze roślinne;
 • zamieszczenie w nazwie lodów określeń „cytryna”, „cytrynowe” / „waniliowe”, podczas gdy do produkcji użyto jedynie aromatu cytrynowego / waniliowego, w przypadku którego nie przedłożono dokumentacji potwierdzających jego naturalny charakter.

Należy nadmienić, że niektóre zakwestionowane partie zawierały po kilka nieprawidłowości.

Kontrola znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne

Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku 2 partii lodów. W kartach informacyjnych tych dwóch wyrobów zamieszczono znak graficzny w postaci okręgu z liściem i zapis „ORGANIC FOOD” bez przedstawienia żadnej dokumentacji na potwierdzenie ekologicznej metody produkcji.

Kontrola sposobu i warunków składowania

Skontrolowane produkty były przechowywane we właściwy sposób, zapewniający ich odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Podczas kontroli u 2 podmiotów stwierdzono przeterminowane surowce/półprodukty stosowane do produkcji lodów. W przypadku pierwszego podmiotu było to kakao natomiast drugiego - przeterminowana pasta o smaku krówki. W pozostałych placówkach nie stwierdzono produktów przeterminowanych.

Zastosowane sankcje

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspektorzy wydali 30 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na kwotę 46 401,21 zł, a także nałożyli 3 mandaty karne oraz wydali 25 zaleceń pokontrolnych.

Z uwagi na niezakończone postępowania administracyjne oraz trwające procedury odwoławcze, ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie.

 

Stwierdzony wysoki odsetek nieprawidłowości, szczególnie w zakresie znakowania sugeruje, że pożądane jest prowadzenie dalszych kontroli lodów w lokalach gastronomicznych. Jednocześnie
IJHARS przypomina, że informacje o nazwie i składzie lodów, w tym o składnikach alergennych, powinny być – zgodnie z obowiązującymi przepisami – udostępniane w placówkach gastronomicznych w miejscu bezpośrednio dostępnym konsumentowi finalnemu.

Źródło: IJHARS

Wybierz temat: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.