Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakie są kluczowe priorytety badań nad nadwrażliwością pokarmową?

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Nadwrażliwość pokarmowa obejmuje alergię pokarmową, celiakię i nietolerancję pokarmową. FSA - brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności postanowiła ustalić priorytety w celu zidentyfikowania pytań badawczych dotyczących nadwrażliwości pokarmowej pozostających do tej pory bez odpowiedzi.

W tym celu w Wielkiej Brytanii przeprowadzono konsultacje publiczne, w wyniku których otrzymano 295 odpowiedzi, na podstawie których zainteresowane strony reprezentujące przedsiębiorstwa spożywcze, grupy pacjentów, opiekę zdrowotną, naukowców, władze lokalne i FSA zidentyfikowały 15 pytań i nadały im priorytety.

Informowanie o ryzyku związanym z alergenami w łańcuchu dostaw żywności i do konsumenta końcowego jest częściowo oparte na przepisach. Konsultacje społeczne zostały podjęte przed epidemią COVID-19, która wpłynęła na łańcuch dostaw żywności; zmiany w dostępności składników oraz zwiększone korzystanie z zamówień żywności online wykazały potencjalne luki, które mogą mieć wpływ na skuteczność komunikacji alergenów. Interpretacja etykiet ostrzegających o alergenach („może zawierać”) pozostaje przedmiotem zainteresowania zarówno konsumentów, przedsiębiorstw spożywczych, jak i organów regulacyjnych. Obecnie na poziomie globalnym trwają prace nad ponowną oceną bazy dowodowej stosowania etykiet ostrzegawczych. Powinno to poprawić przejrzystość w informowaniu o ryzyku stwarzanym przez niezamierzoną obecność alergenów (np. z powodu zanieczyszczenia krzyżowego podczas produkcji żywności), umożliwiając konsumentom z nadwrażliwością pokarmową dokonywać bardziej świadomych i bezpieczniejszych wyborów żywieniowych.

Korzystając z metod ustalania priorytetów (JLA), sporządzono 10 niepewności dotyczących priorytetów w dowodach, na podstawie których opracowano 16 pytań badawczych.

Można je podsumować w ramach następujących 5 tematów:

  • Komunikacja alergenów zarówno w łańcuchu dostaw żywności, jak i do konsumenta końcowego (zapewnienie zaufania do komunikacji alergenów)
  • Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na konsumentów z nadwrażliwością pokarmową
  • Czynniki powodujące ciężkie reakcje
  • Mechanizm(y) leżący u podstaw utraty tolerancji w nadwrażliwości pokarmowej
  • Zagrożenia stwarzane przez nowe alergeny/przetwarzanie.

Nie brano pod uwagę diagnozy i leczenia nadwrażliwości pokarmowej, a inne pytania, które były poza zakresem lub w przypadku których FSA już zlecała badania, również zostały wykluczone z zadania ustalania priorytetów.

Istnieje wyraźny wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na alergię pokarmową w USA, ale nie jest jasne, w jakim stopniu może to być prawdą w Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzone w Londynie wykazało stosunkowo większy wzrost liczby dzieci ze zdiagnozowaną alergią na orzeszki ziemne w okresie 14 lat (1990–2004) ze środowisk innych niż rasy białej w porównaniu z alergią na jajka, czego nie można wytłumaczyć poprawą świadomości. Inne badanie wykazało znacznie wyższą częstość występowania anafilaksji wśród brytyjskich mieszkańców z Azji Południowej w porównaniu z osobami pochodzenia rasy białej. W badaniu EAT autorzy odnotowali znacznie wyższy wskaźnik alergii pokarmowej u uczestników rasy innej niż biała, od 5,3% u osób o białym kolorze skóry do 19,3% u uczestników rasy azjatyckiej/czarnej/chińskiej. Badanie EAT wykazało również, że normy kulturowe i komunikacja mogą być czynnikiem, przy czym stosowanie się do porad jest niższe u osób o innym pochodzeniu. Związek między pochodzeniem etnicznym, a klasą społeczno-ekonomiczną może być trudny do odróżnienia i może również wpływać na dostęp do opieki zdrowotnej i komunikacji (co jest ważne z punktu widzenia porad żywieniowych i unikania ryzyka). Uznano to jako główną lukę w wiedzy, którą należy zająć się, aby pomóc w rozwiązaniu różnic, które wydają się istnieć w odniesieniu do pochodzenia etnicznego i nadwrażliwości pokarmowej.

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.13983

Wybierz obszar: Alergeny Badania żywności Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn