Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

KE przedstawia wytyczne dot. tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz decyzję ws. monitorowania narzędzi połowowych

Kategoria: Opakowania

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące przepisów UE w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i przyjęła decyzję wykonawczą w sprawie monitorowania i wykazu narzędzi połowowych wprowadzanych do obrotu oraz zebranych odpadów z narzędzi połowowych. Przepisy te mają na celu ograniczenie zaśmiecania morza przez jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe oraz promowanie przejścia na gospodarkę obiegową opartą na innowacyjnych i zrównoważonych modelach biznesowych, produktach i materiałach.

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na 2019 r., do 3 lipca br. państwa członkowskie będą musiały zagwarantować, że niektóre produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku nie będą już dostępne na rynku UE. Wytyczne mają na celu zagwarantowanie, że nowe przepisy będą stosowane z poszanowaniem zasad i w jednolity sposób w całej UE. Zharmonizowana transpozycja do ustawodawstwa krajowego jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do produktów objętych tymi przepisami. Wytyczne zawierają definicje i kluczowe pojęcia i zostały opracowane w wyniku szerokich konsultacji z państwami członkowskimi oraz interakcji z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Decyzja wykonawcza w sprawie monitorowania i wykazu narzędzi połowowych wprowadzonych do obrotu i odrzutów z nich zebranych umożliwia państwom członkowskim wywiązanie się z obowiązku ujawniania, począwszy od 2022 r., narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne wprowadzonych do obrotu i narzędzi połowowych odzyskanych z morza. Celem jest zachęcenie do zwrotu wszystkich narzędzi połowowych zebranych na lądzie oraz poprawa ich ponownego przetwarzania poprzez rozszerzone systemy odpowiedzialności producenta.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym oraz w Q&A.

 

Źródło: KE

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Komisja Europejska

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn