Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska kwestionuje tureckie podejście do kontroli mykotoksyn

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Kontrola UE, przeprowadzona przez DG Sante w maju i czerwcu 2022, wzbudziła obawy dotyczące podejścia Turcji do kontroli mykotoksyn w jej dostawach żywności. Mykotoksyny są toksycznymi związkami wytwarzanymi przez niektóre rodzaje pleśni, które mogą porastać uprawy i mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi, jeśli są spożywane w dużych ilościach.

Ocena była następstwem regularnych powiadomień systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) w ostatnich latach dotyczących aflatoksyn w pistacjach i suszonych figach importowanych z Turcji. W 2021 roku zgłoszono 53 zgłoszenia obecności aflatoksyny w suszonych figach i 27 w przypadku pistacji. Nie ma unijnych limitów dla ochratoksyny A w suszonych figach, ale w 2021 r. wydano pięć ostrzeżeń RASFF.

Braki regulacyjne

Według kontroli Turcja nie wdrożyła odpowiednio przepisów UE dotyczących kontroli mykotoksyn w produktach spożywczych. W sprawozdaniu stwierdzono, że Turcja nie ustanowiła maksymalnych poziomów dla wszystkich mykotoksyn w produktach spożywczych, a jej systemy monitorowania i testowania są niewystarczające.

Brak szkoleń

Kontrola wykazała również, że Turcja nie przeszła odpowiedniego szkolenia dla swoich organów ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie wykrywania i reagowania na zanieczyszczenie mykotoksynami. Ten brak szkoleń doprowadził do niespójnego egzekwowania przepisów i wyższego ryzyka zanieczyszczenia mykotoksynami produktów spożywczych.

DG Sante nie stwierdziła problemów z laboratoriami przeprowadzającymi analizy do celów urzędowej kontroli zanieczyszczenia aflatoksyną i ochratoksyną A w suszonych figach i pistacjach przeznaczonych na eksport do UE.

Wezwanie do działania

UE wezwała Turcję do podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania tych problemów i dostosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności do standardów UE. Obejmuje to ustanowienie maksymalnych poziomów dla wszystkich mykotoksyn w produktach spożywczych, wzmocnienie systemów monitorowania i testowania oraz zapewnienie szkoleń dla organów ds. bezpieczeństwa żywności.

Władze tureckie poinformowały, że wszystkich 200 producentów pistacji działających w prowincjach Gaziantep i Şanlıurfa oraz 60 producentów fig w prowincjach Aydın, İzmir i Bursa weźmie udział w szkoleniu obejmującym analizę ryzyka w zakresie ogólnych zasad GAP, zintegrowanej kontroli, żywienia roślin, -zbiory, zbiory i higiena pożniwna.

Wpływ na UE

Ustalenia kontroli są niepokojące, ponieważ Turcja jest głównym producentem i eksporterem produktów rolnych, w tym zbóż, owoców i warzyw. Produkty te są powszechnie stosowane w produktach spożywczych w całej UE, a ich potencjalne zanieczyszczenie mykotoksynami mogłoby mieć poważne konsekwencje dla zdrowia konsumentów.

Podsumowanie

UE oświadczyła, że będzie ściśle monitorować postępy Turcji w rozwiązywaniu tych problemów i w razie potrzeby podejmie dalsze działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów żywnościowych importowanych z Turcji. Konsumentom zaleca się zachowanie czujności i sprawdzanie, czy władze ich kraju nie wycofują produktów żywnościowych z Turcji lub nie wydają ostrzeżeń na ich temat.

 

Źródło: https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4545

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Owoce i warzywa

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn