Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Metody szybkiej analizy z chemometrią wykorzystywane do wykrywania zafałszowań żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W styczniu 2024 r. opublikowano badanie przeglądowe, podsumowujące stan technologii szybkiej analizy autentyczności żywności z przedstawieniem reprezentatywnych metod chemometrii. Przegląd ma na celu promowanie rozwoju technologii szybkiej analizy w dziedzinie autentyczności żywności.

W ostatnich latach często dochodziło do zafałszowań żywności motywowanych ekonomicznie, które zakłócały stabilność przemysłu spożywczego i szkodziły interesom konsumentów, powodując ich spadek zaufania do przemysłu spożywczego i rządu. W związku z tym zafałszowania żywności zostały zaliczone do kategorii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Większość krajów podjęła odpowiednie środki zaradcze w zakresie polityki, przepisów i standardów, ustanawiając metody analizy zafałszowań oraz tworząc bazy danych i platformy identyfikowalności, aby dalej utrzymywać stabilny rozwój rynku żywności. Nieustanne badanie technologii analizy opartej na cechach żywności zapewnia podstawę teoretyczną dla całego procesu regulacyjnego.

Powszechnie stosowane metody badawcze zafałszowań żywności

Powszechnie stosowane metody badawcze obejmują techniki stabilnych izotopów, analizę pierwiastków mineralnych, analizę kwasów tłuszczowych i tradycyjne techniki. Biorąc pod uwagę złożoność problemu fałszowania żywności, metody analityczne muszą być stale aktualizowane i udoskonalane, przy jednoczesnym uwzględnieniu dokładności i aktualności wyników. Mając powyższe na uwadze, konieczne są technologie szybkiej analizy, aby poprawić obecną sytuację w dziedzinie autentyczności żywności.

Postęp badań nad technologią szybkiej analizy w dziedzinie autentyczności żywności

W ostatnim czasie w analizie żywności szeroko stosuje się spektroskopię, spektrometrię mas, technologię czujników elektronicznych (np. e-nos) i technologię DNA. Szybka i nieniszcząca charakterystyka analityczna technik spektroskopowych, niski koszt oraz stosunkowo wysoka wydajność technik opartych na czujnikach elektronicznych są zgodne z potrzebami technologicznymi w dziedzinie autentyczności żywności i dlatego metody te były często stosowane na przestrzeni ostatnich lat. Spektrometria mas i analiza DNA mają zalety wysokiej czułości i szerokiego zakresu zastosowań. W kontekście dążenia do terminowości w analizie żywności, naukowcy opracowali wiele rodzajów technik szybkiej analizy, opartych na spektroskopii mas i technologii DNA. Nie wpływają one na efekt analizy, ale poprawiają jej wydajność, co stopniowo jest również badane w dziedzinie autentyczności żywności. Jednakże dane zebrane za pomocą tych technik często charakteryzują się dużymi wolumenami, wymiarami i złożonymi strukturami, dlatego wybór odpowiednich metod chemometrycznych w celu wspomagania analizy autentyczności ma również kluczowe znaczenie w dziedzinie autentyczności żywności.

Obecne badania nad szybkimi technikami analitycznymi służącymi do uwierzytelniania żywności obejmują głównie identyfikację ras lub gatunków, identyfikację oszustw jakościowych oraz identyfikację pochodzenia geograficznego. W pełnym artykule dostępnym pod tym linkiem podsumowano stan technologii szybkiej analizy autentyczności żywności z tych trzech perspektyw i przedstawiono reprezentatywne metody chemometrii, dostosowane do technik szybkiej analizy. Przegląd ma na celu promowanie rozwoju technologii szybkiej analizy w dziedzinie autentyczności żywności.

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665927124000029

 

Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności, suplementów diety i opakowań w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy.

Dowiedz się więcej o Strefie Managera i narzędziach ProBase 360.

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Food Fraud

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.