Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Niedozwolony składnik wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością – ważny wyrok WSA

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Opublikowano uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (II SA/Po 551/22) w sprawie wprowadzenia do obrotu niedozwolonego składnika wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (włókna słomy pszennej). W stanie faktycznym sprawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy wycofanie z obrotu wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ze względu na użycie do ich produkcji niedozwolonego składnika - włókna słomy pszennej, który nie jest wymieniony w załączniku I rozporządzenia nr 10/2011. 

Sąd Administracyjny podzielił stanowisko urzędu i wskazał, że art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 10/2011 stanowi, iż w produkcji warstw z tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych można stosować w zamierzony sposób jedynie substancje włączone do unijnego wykazu substancji dozwolonych określonego w załączniku I do tego rozporządzenia. Wykaz ten jest kompletny i zawiera około 900 substancji. Nie obejmuje jednak włókna słomy pszennej.

Wyjątki od powyższej zasady wymienione są w art. 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 10/2011. Przepis ten stanowi, że poza substancjami wymienionymi w załączniku I w wyrobach z tworzyw sztucznych mogą być obecne substancje dodane w sposób niezamierzony i substancje pomocnicze w procesie polimeryzacji. Art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 10/2011 przewiduje kolejne odstępstwo od ww. zasady, zgodnie z którym dopuszcza się stosowanie dodatków niewłączonych do unijnego wykazu, pod warunkiem że substancje te znajdują się w wykazie tymczasowym. Żaden z powyższych wyjątków nie wystąpił w przedmiotowej sprawie. 

WSA oddalił skargę Strony uznając, że: „skoro wykaz unijny nie zawiera włókna słomy pszennej jako substancji dozwolonej, to tym samym uznać należy, iż środek ten jest niedopuszczalny, a co za tym idzie produkty zawierające te substancje nie powinny zostać wprowadzone do obrotu.”

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego FoodLaw

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.