Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Niskie ceny kukurydzy w sezonie 2017/18

Kategoria: Biznes

W 2017 r. kukurydza paszowa pozostawała relatywnie tania. Przeciętna cena jej zakupu, podawana przez MRiRW, wyniosła 671 zł/t wobec 655 zł/t w 2016 r. oraz 724 zł/t średnio w ostatnich pięciu latach. Warto przy tym podkreślić, że o ile jeszcze rok wcześniej była ona droższa niż pszenica, o tyle w ubiegłym roku sytuacja uległa odwróceniu.

W styczniu br. kukurydzę skupowano przeciętnie po 612 zł/t. Oznacza to, że była ona zaledwie o 9 zł, tj. 1,5%, droższa niż w drugiej połowie października, kiedy zboże to pozostawało najtańsze. Jednocześnie cena skupu była o 2,5% niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie cena pszenicy kształtowała się na poziomie o ponad 2% wyższym w relacji rocznej.

Wysoka globalna podaż ziarna kukurydzy

Na cenach kukurydzy ciąży wysoka globalna podaż ziarna. Według ostatnich prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), z 19 stycznia br., produkcja na świecie w bieżącym sezonie 2017/18 (październik-wrzesień) sięgnie 1054 mln t. Tym samym będzie wprawdzie o 34 mln t (3,1%) mniejsza od rekordowego wyniku z ubiegłego sezonu, ale wcześniejsze raporty, np. z lipca ub. roku, wskazywały na zbiory rzędu 1020 mln t. Co więcej, rekordowe zapasy początkowe sprawiają, że całkowita podaż kukurydzy ma być o 6 mln t, czyli 0,5%, wyższa niż w sezonie 2016/17.

Obiżka produkcji - nie w UE

W tym sezonie obniżka produkcji spodziewana jest praktycznie we wszystkich ważnych regionach uprawy. Wyjątkiem jest Unia Europejska, dla której eksperci IGC w ostatnim raporcie istotnie podnieśli prognozy zbiorów – o 5,4 mln t względem szacunków z listopada ub. r,  do 64,6 mln t (co oznacza wzrost o 3% w relacji rocznej).

Zbiory w Polsce

W Polsce zbiory kukurydzy były utrudnione i opóźnione. Jeszcze na początku stycznia na północy kraju były rejony, gdzie nie zebrano ziarna. Całkowita produkcja oceniana jest przez GUS na 4 mln t wobec 4,3 mln t w ubiegłym roku. Z kolei Sparks szacuje ją na poziomie 4,2 mln t wobec 4,7 mln t rok wcześniej. Tym samym mamy wprawdzie do czynienia z obniżką zbiorów, ale jest to drugi w historii wynik.

Prognozy

W kolejnych miesiącach spodziewamy się stabilizacji cen kukurydzy na zbliżonym do obecnego poziomie. W kierunku wzrostów może działać duże zapotrzebowanie na ziarno na rynku światowym oraz spodziewany, mniejszy areał zasiewów kukurydzy w USA pod zbiory w kolejnym sezonie 2018/19 – co wpływa na ceny globalne, a tym samym na krajowe. Niemniej, biorąc  pod uwagę uwarunkowania w Polsce – prognozowany spadek pogłowia trzody, obniżenie dynamiki wzrostu produkcji drobiu, mniejszy eksport pszenicy – potencjał do wzrostów cen nie jest duży.

Autor: Marta Skrzypczyk, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Wybierz obszar: Przemysł piekarski

Autor: BGŻ BNP Paribas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.