Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe europejskie przepisy dotyczące oficjalnych kontroli w branży spożywczej – część III

Kategoria: Prawo Żywnościowe

15 marca 2017 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie 2017/625 dotyczące urzędowych kontroli żywności i pasz – większość z tych przepisów wejdzie w życie w grudniu 2019 r. Nowe prawo wprowadza pewne zmiany w dotychczasowych regulacjach. Sprawdź też: Nowe europejskie przepisy dotyczące oficjalnych kontroli w branży spożywczej – część I oraz cześć II

Zmiany w przepisach część III:

Środki przymusu oraz kary

Lista działań podejmowanych w przypadku niespełnienia wymogów określonych przepisami, choć wciąż niepełna, obejmuje elementy ujęte w poprzednich regulacjach, m.in.: procedury dezynfekcji i oczyszczania towaru, zapobieganie wprowadzeniu żywności i pasz na rynek europejski, wycofanie produktów, jeśli zostały już dopuszczone do obrotu czy czasowe lub całkowite zawieszenie działań operatora. Rozporządzenie dodaje jednak również nowe pozycje na liście, takie jak:

 1. zatrzymanie żywych zwierząt lub okresy kwarantanny
 2. przymusowy ubój zwierząt, jeśli jest to niezbędne i adekwatne do zaistniałych okoliczności
 3. zamknięcie strony internetowej operatora

Ogólne wytyczne w zakresie wymierzanych kar pozostają natomiast takie same, jak wcześniej – sankcje muszą być „efektywne, adekwatne oraz działać zniechęcająco”. Rozporządzenie podkreśla jednak, że muszą być one proporcjonalne do sytuacji i możliwości finansowych operatora, a sięgać mogą nawet 10% kwoty jego obrotów. Regulacje te współgrają z włączeniem w zakres urzędowych kontroli kategorii zafałszowań motywowanych finansowo. Nowym rozwiązaniem jest także ochrona informatorów składających donos, która należy do obowiązków państw członkowskich na zasadach zgodnych z prawem unijnym i przepisami krajowymi.

Zasady kontroli szczególnych kategorii towarów

W przypadku niektórych kategorii żywności i pasz Rozporządzenie 2017/625 wyszczególnia dodatkowe obostrzenia ujęte już w poprzednio obowiązujących przepisach, które pozostają w większości niezmienione. Dotyczą one:

 • produktów pochodzenia zwierzęcego
 • pozostałości substancji obcych w żywności i paszach
 • zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału rozrodczego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych
 • dobrostanu zwierząt
 • zdrowia roślin
 • środków ochrony roślin
 • GMO
 • produktów ekologicznych
 • chronionych nazw pochodzenia i innych podobnych certyfikatów
 • nowych czynników ryzyka związanych z żywnością i paszami

Nowe Rozporządzenie a przepisy dotyczące zdrowia zwierząt i roślin

W 2016 r., rok przed zaakceptowaniem Rozporządzenia 2017/625, Unia Europejska przyjęła nowe prawo dotyczące zdrowia zwierząt i roślin. Przepisy te w znacznym stopniu skupiają się na środkach zapobiegawczych i upraszczają wcześniejsze regulacje, wyjaśniając wiele niejednoznacznych kwestii, takich jak odpowiedzialność, identyfikowalność, tranzyt zwierząt czy dokumentacja produktów roślinnych. Rozporządzenie 2017/625 potwierdza te przepisy i jest z nimi kompatybilne. Prawo o Zdrowiu Roślin wejdzie w życie 14 grudnia 2019 r., tego samego dnia, co większość artykułów Rozporządzenia 2017/625. Data wdrożenia Prawa o Zdrowiu Zwierząt wyznaczona jest natomiast na dzień 21 kwietnia 2021 r. W okresie przejściowym wiążące są zatem nadal poprzednio obowiązujące przepisy.

Źródła:

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.