Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe europejskie przepisy dotyczące oficjalnych kontroli w branży spożywczej – część I

Kategoria: Prawo Żywnościowe

15 marca 2017 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie 2017/625 dotyczące oficjalnych kontroli żywności i pasz – większość z tych przepisów wejdzie w życie w grudniu 2019 r. Nowe prawo wprowadza pewne zmiany w dotychczasowych regulacjach i, mimo że nie zawiera ono rewolucyjnych rozwiązań, jest istotne przede wszystkim z trzech powodów:

  • upraszcza zasady i procedury kontrolne, ujednolicając przepisy
  • stosuje bardziej klarowne i szczegółowe określenia oraz sformułowania
  • pozostawia możliwość wprowadzania kolejnych, bardziej radykalnych zmian

Główne zasady przeprowadzania oficjalnych kontroli

Przedstawiciele branży spożywczej będą mogli spodziewać się kontroli na trzech poziomach:

  • w zakresie każdego rodzaju żywności i pasz wyprodukowanych w UE, na każdym etapie łańcucha rolno-spożywczego, tj. produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i sprzedaży. Niezależnie od tego czy produkty te będą przeznaczone do obrotu wewnątrz Wspólnoty czy też do eksportu do krajów trzecich
  • w zakresie każdego rodzaju żywności i pasz sprowadzonych z krajów pozaeuropejskich
  • bezpośrednio w krajach trzecich

Rozporządzenie wprowadza nowe obostrzenia dotyczące: oceny ryzyka, listy sprawdzanych elementów oraz częstotliwości kontroli.

Co może być uznane za czynnik ryzyka?

Oficjalne kontrole dotyczą przede wszystkim towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą one nie spełniać wymogów stawianych żywności i paszom. Ryzyko nieprzestrzegania przepisów związane jest m.in. z obrotem żywymi zwierzętami i produktami nietrwałymi, wynikami wcześniejszych kontroli danego operatora, a także z wiarygodnością jego własnych, wewnętrznych audytów. Rozporządzenie wprowadza w tym zakresie nowe elementy, takie jak obecność GMO, zdrowie roślin, zafałszowania czy lokalizacja operatora.

Co sprawdzane jest w ramach kontroli?

Rozporządzenie zawiera szczegółową, możliwą do poszerzenia, listę elementów poddawanych ocenie w ramach oficjalnych kontroli. Zawiera ona klasyczne pozycje, takie jak surowce, składniki, produkty gotowe i półprodukty, a także HACCP. Dodaje jednak również nowe elementy, w tym m.in. pozwolenia uzyskane przez operatora oraz  stosowane przez niego wyposażenie.

Kiedy i jak często spodziewać się kontroli?

Z założenia oficjalne kontrole przeprowadzane są bez uprzedzenia. W niektórych przypadkach upoważnione organy mogą zdecydować o wcześniejszym poinformowaniu operatora o planowanej inspekcji bądź też przeprowadzić ją ad hoc. Częstotliwość kontroli musi być adekwatna do poziomu potencjalnego ryzyka, jednak nowe Rozporządzenie obliguje organy kontrolne do unikania niepotrzebnego obciążania operatorów – w niedalekiej przyszłości sformułowanie to ma zostać jeszcze doprecyzowane. Z drugiej strony, operatorzy zobowiązani są do zapewnienia pełnego dostępu funkcjonariuszom prowadzącym inspekcję.

Czytaj dalej: Nowe europejskie przepisy dotyczące oficjalnych kontroli w branży spożywczej – część II

Źródła:

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.