Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - kolejny etap procedury

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zgłoszony w listopadzie 2020 r. projekt zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest nadal procedowany. Jakie są najważniejsze planowane zmiany? 

Jak wskazują autorzy projektu w jego uzasadnieniu do najważniejszych planowanych zmian zaliczyć należy:

 • "doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu (wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki),
 • dostosowanie funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (uwzględnienie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DOL.413.5.2020),
 • uzupełnienie definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości stosowania w tym zakresie przepisów ustawy),
 • objęcie kontroli w obrocie detalicznym okresowym imiennym upoważnieniem do przeprowadzania kontroli,
 • umożliwienie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego poprzez zakup kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu),
 • możliwość uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS,
 • wyraźne wskazanie na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania,
 • umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych,
 • umożliwienie sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym egzemplarzu,
 • wprowadzenie dodatkowego szczególnego trybu uzupełniania ustaleń kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,
 • przyznanie IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością”.  

Przypominamy, że więcej szczegółowych informacji na temat planowanych zmian znajdziesz w materiale w Strefie Managera dostępnym pod adresem:

https://foodfakty.pl/nowelizacja-ustawy-o-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych-jakie-zmiany-przewiduje-projekt-abstrakt-artykulu 

Pełen tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340104/katalog/12736140#12736140 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.