Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowy obszar: certyfikacja pasz GMP+

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Po serii poważnych incydentów związanych z zanieczyszczeniem materiałów paszowych przedstawiciele holenderskiego przemysłu paszowego stworzyli system certyfikacji gwarantujący bezpieczeństwo pasz: GMP+ Feed Certification scheme. PCA właśnie rozszerzyło o ten obszar swoją ofertę dla jednostek certyfikujących.

System certyfikacji GMP+, którego właścicielem jest prywatna spółka z o.o. GMP+ International, ma ułatwić firmom odpowiedzialne produkowanie i  dostarczanie bezpiecznych pasz. Wymagania systemu dotyczą wszystkich etapów łańcucha paszowego: uprawy, produkcji mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaży, magazynowania, przeładunków, transportu, a  także badań laboratoryjnych. 1 marca br. na  stronie internetowej GMP+ International ukazał się uaktualniony GMP+ FC scheme 2020 wg normy ISO/IEC 17021-1. Od 1 września 2024 r. straci ważność poprzednia wersja systemu (GMP+ FC scheme 2010). GMP+ Feed Certification scheme 2020 składa się z dwóch modułów: GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) i GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

Sześć zasad, na których opiera się system certyfikacji GMP+:

1) zapewnianie wysokiego poziomu globalnego bezpieczeństwa pasz,

2) podstawowa odpowiedzialność spoczywa na  firmie certyfikowanej,

3) firmy certyfikowane ponoszą wspólną odpowiedzialność,

4) włączenie w  system standardów akceptowanych na skalę międzynarodową,

5) zaangażowanie i transparentność,

6) certyfikacja przez niezależne jednostki certyfikujące.

10 grudnia br. PCA jako pierwsza jednostka akredytująca w  Europie rozpoczęło przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem pasz wg programu GMP+ (Komunikat nr 362). Warunkiem ubiegania się o  akredytację lub rozszerzenie jej zakresu jest zawarcie przez jednostkę certyfikującą umowy licencyjnej z  GMP+ International oraz spełnienie wymagań:

  • normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania Część 1: Wymagania,
  • normy PKN-ISO/TS 22003 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla jednostek prowadzących audit i  certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • programu GMP+ Feed Certification scheme 2020.

Źródło: PCA

Wybierz obszar: Certyfikacja

Autor: Polskie Centrum Akredytacji

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki :

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.