Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowy unijny plan zarządzania kryzysami w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz

Kategoria: Prawo Żywnościowe

13 marca wszedł w życie nowy plan ogólny zarządzania kryzysami w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz będący częścią decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/300 z 19 lutego 2019 r.

Treść decyzji

Najważniejsze zmiany to wyznaczenie przez każde państwo członkowskie UE, Komisję i EFSA jednego koordynatora ds. sytuacji kryzysowych oraz połączenie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) z innymi unijnymi systemami ostrzegania i informowania, w tym z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

W sytuacjach poważnych incydentów wiążących się z bezpośrednim lub pośrednim ryzykiem dla zdrowia publicznego pochodzącym z żywności i paszy, Komisja ma tworzyć jednostki kryzysowe odpowiadające za szybkie opracowanie, koordynację i realizację strategii reagowania kryzysowego.

Oprócz tego plan określa procedury postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz, zobowiązuje Komisję i państwa członkowskie do utrzymania sieci laboratoriów referencyjnych oraz innych laboratoriów urzędowych i określa zasady informowania o zagrożeniach.

Obowiązywanie

Decyzja wykonawcza wraz z planem zastępuje dotychczasową decyzję Komisji 2004/478/WE i wchodzi w życie 13 marca 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.