Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena metod wzbogacania i pobierania próbek środowiskowych do wykrywania Listeria monocytogenes – wyniki pracy amerykańskich naukowców

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Naukowcy z US Food and Drug Administration oraz Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology opublikowali niedawno w Journal of Food Protection wyniki swoich badań dotyczących oceny metod wzbogacania i pobierania próbek środowiskowych do wykrywania Listeria monocytogenes.

Istnieją różne metody wzbogacania próbek i wykrywania z próbek środowiskowych Listeria spp. i L. monocytogenes. Procedury pobierania próbek środowiskowych nie są tak dobrze zdefiniowane. W badaniu amerykańskich naukowców oceniano różne procedury wzbogacania z użyciem bulionu Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB), University of Vermont Medium (UVM) i Fraser Broth (FB) w celu określenia granic wykrywalności (LOD) L. monocytogenes z hodowli i wymazów pobranych ze stali nierdzewnej oraz oceniono skuteczność pobierania próbek metodą na mokro i na sucho.

Wyniki badań

W celu wykrycia komórek w czystej hodowli obliczone wartości LOD95% przy zastosowaniu jednoetapowego BLEB lub dwuetapowego wzbogacania UVM-FB wynosiły odpowiednio 0,33 i 0,49 CFU na 225 ml wzbogacenia. Nie zaobserwowano znaczących różnic w wykrywaniu w przypadku procedur wykorzystujących dwuetapowe wzbogacanie BLEB-FB lub UVM-FB w wymazach pobranych ze stali nierdzewnej, gdy szczepiono L. monocytogenes przy 2-6 log CFU. Wartości LOD95% wynosiły odpowiednio 3,82 i 3,62 log CFU na powierzchnię 4 cali2. Pobieranie na mokro L. monocytogenes z hodowli z i bez mikrobioty rezydentnej sałaty rzymskiej (RLW) przeprowadzono stosując metody wzbogacania BLEB-FB i UVM-FB; obie pozwoliły na wykrycie patogenu w stosunkach 1:1, 1:2, 1:4 i 1:7 (1 dodatnia : x ujemnych próbek) bez utraty czułości.

W wymazach ze stali nierdzewnej L. monocytogenes dla pobrań na mokro i na sucho wykryto patogen podobnie w ośmiu próbkach (1:7) z RLW. Jednak metoda BLEB-FB pozwoliła na znacznie szybszą detekcję (po 24 h inkubacji FB) w kompozytach 1:4 i 1:7 w porównaniu z metodą UVM-FB w badanych warunkach.

Wyniki tego badania dostarczają danych do oceny skuteczności różnych procedur wzbogacania i pomagają w ocenie pobierania próbek środowiskowych na mokro i na sucho stosowanych w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności w ramach planu kontroli Listeria.

 

Źródło: https://meridian.allenpress.com/jfp/article-abstract/doi/10.4315/JFP-20-276/448753/Evaluation-of-Methods-of-Enrichment-and?redirectedFrom=fulltext

Wybierz obszar: Badania żywności Mikrobiologia żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.