Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opinia EFSA w sprawie ponownej oceny soli sodowej karboksymetylocelulozy (E466) jako dodatku do żywności w żywności dla niemowląt poniżej 16 tyg. życia

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

W dniu 31 maja 2017 r. EFSA opublikowała wytyczne dotyczące oceny ryzyka związanego z substancjami obecnymi w żywności przeznaczonej dla niemowląt poniżej 16 tygodnia życia, umożliwiając w ten sposób EFSA ocenę bezpieczeństwa dodatków do żywności stosowanych w żywności dla niemowląt poniżej tego wieku. W wytycznych wybrano wiek do 16 tygodnia życia, ponieważ niemowlęta do tego wieku narażone są na żywienie mieszanką jako jedyne źródło pożywienia, ponieważ dokarmianie uzupełniające nie powinno być wcześniej wprowadzane.

W następstwie powyższego niniejsza opinia odnosi się do luk w danych stwierdzonych wcześniej podczas ponownej oceny soli sodowej karboksymetylocelulozy (E 466) jako dodatku do żywności i jej bezpieczeństwa w specjalnej subpopulacji niemowląt w wieku poniżej 16 tygodni.

Następnie opublikowano specjalne zaproszenie do składania danych umożliwiające wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym dostarczenie wymaganych informacji w celu przeprowadzenia oceny i potwierdzenia, że ​​dodatek występuje w kategoriach żywności 13.1.5.1 (Dietetyczna żywność dla niemowląt i specjalnego przeznaczenia medycznego i specjalnych preparatów dla niemowląt).

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012 sól sodowa karboksymetylocelulozy (E 466) jest częściową solą sodową eteru karboksymetylowego celulozy, celulozy otrzymywanej bezpośrednio ze szczepów włóknistego materiału roślinnego. Celuloza jest liniowym homopolimerem składającym się z powtarzających się jednostek β- d -glukopiranozylowych połączonych wiązaniami (1,4)glikozydowymi. Sól sodowa karboksymetylocelulozy zawiera podstawione jednostki β-D-glukopiranozylu o następującym wzorze ogólnym: C67O2(OR1)(OR2)(OR3), gdzie każdy z R1 , R2 , R3 może oznaczać jeden z następujących: -H; -CH2COONa;_-CH2 COOH. Karboksymetyloceluloza sodowa jest powszechnie stosowana jako dodatek do żywności ze względu na swoje właściwości emulgujące, stabilizujące i zagęszczające.

Karboksymetyloceluloza sodowa (E 466) jest dodatkiem dopuszczonym do dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalnych preparatów dla niemowląt (kategoria 13.1.5.1) oraz do dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z dyrektywą z 1999 r. (kategoria 13.1.5.2).

Biorąc pod uwagę narażenie z dietą na sól sodową karboksymetylocelulozy (E 466) w wyniku jej stosowania jako dodatku do żywności dla niemowląt poniżej 16 tygodnia życia oraz w kategorii żywności 13.1.5.1 nie zostało oszacowane.

Zainteresowane podmioty gospodarcze nie dostarczyły danych biologicznych i toksykologicznych na poparcie zastosowań E 466 w kategorii 13.1.5.2. Ze względu na niemal niezmienioną bazę danych panel FAF potwierdził poprzedni wniosek panelu dotyczącego dodatków do żywności i źródeł składników odżywczych dodawanych do żywności EFSA, zgodnie z którym dostępne dane nie pozwalały na odpowiednią ocenę bezpieczeństwa stosowania soli sodowej karboksymetylocelulozy (E 466) u niemowląt i małych dzieci spożywających żywność należąca do kategorii 13.1.5.2.

 

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.