Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe a środowisko produkcji żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Nawozy pochodzenia kałowego, nawadnianie i woda są najważniejszymi źródłami oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) w żywności pochodzenia roślinnego i/lub w akwakulturze. Według EFSA w produkcji zwierząt lądowych potencjalnymi źródłami są: pasza, ludzie, woda, powietrze lub kurz, gleba, dzika przyroda, gryzonie, stawonogi i sprzęt.

Eksperci EFSA po raz pierwszy ocenili rolę środowisk produkcji żywności w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Zidentyfikowali główne źródła bakterii i genów (AMR), chociaż aktualne dane nie pozwalają na ilościowe określenie konkretnego wkładu każdego z nich w ten globalny problem.

Naukowcy z EFSA zidentyfikowali oporne bakterie i geny o najwyższym priorytecie dla zdrowia publicznego, które mogą być przenoszone przez łańcuch pokarmowy i dokonali przeglądu literatury naukowej w celu opisania ich występowanie w tych źródłach środowiskowych.

Środki mające na celu ograniczenie pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności w środowiskach produkcji żywności obejmują:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego nawozów, wody i paszy kałem;
  • wdrożenie dobrych praktyk higienicznych.

Eksperci przedstawili również zalecenia dotyczące priorytetowych obszarów badań, dzięki którym można by wyeliminować luki w danych, pomagając tym samym zarządzającym ryzykiem w UE we wdrożeniu planu działania UE „Jedno zdrowie - plan przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe" - (One Health Action Plan against AMR).

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) – zdolność drobnoustrojów do opierania się leczeniu przeciwdrobnoustrojowemu, zwłaszcza antybiotykom – ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz niesie ze sobą duże obciążenie ekonomiczne ze względu na wyższe koszty leczenia i zmniejszoną produktywność spowodowaną chorobą. Szacuje się, że AMR odpowiada za 33 000 zgonów rocznie w UE i pochłaniają ok. 1,5 mld EUR rocznie z budżetu UE w postaci kosztów opieki zdrowotnej i spadku wydajności.

Przy opracowywaniu tej opinii naukowej eksperci ściśle współpracowali z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Europejską Agencją Środowiska (EEA).

Rola środowiska w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) w łańcuchu pokarmowym - link

 

Źródło: https://www.efsa.europa.eu/en/news/antimicrobial-resistance-and-food-production-environment-sources-and-control-options

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.