Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Koniec epoki klatkowej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

10 czerwca 2021 r. Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej. Dokument został przyjęty większością 558 głosów, przy zaledwie 37 głosach przeciw oraz 85 wstrzymujących się. Należy przy tym podkreślić, iż nie ma charakteru prawnie wiążącego ani nie stanowi źródła prawa, lecz nakreśla pewne kierunki i tendencje zmian w prawie, które będą realizowane w przyszłości. Konsekwencją rezolucji będą sformułowane przez właściwe organy unijne propozycje odpowiednich rozwiązań prawnych zmierzających do realizacji jej postanowień. Dokument ten jest efektem inicjatywy obywatelskiej "End the Cage Age" (Koniec Epoki Klatkowej), pod którą podpisało się 1.4 mln Europejczyków z 18 państw członkowskich. 

Szczegóły dotyczące inicjatywy obywatelskiej znajdziesz na stronie:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_en

Głównym założeniem rezolucji jest całkowity zakaz możliwości prowadzenia produkcji zwierzęcej w systemie klatkowym na terenie całej UE. Jednocześnie, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane do obrotu w UE, w tym także spoza Unii, musiałyby także spełniać wymagania w zakresie bezklatkowego chowu zwierząt. Istotnym założeniem rezolucji jest także zakaz przymusowego tuczu gęsi do produkcji foie gras. Obecnie taki zakaz funkcjonuje jedynie w niektórych państwach członkowskich, takich jak np. Niemcy, Polska, Szwecja, Holandia oraz Włochy. 

Odniesiono się także do przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, który miał potrwać do końca roku 2023, jednakże zdaniem parlamentarzystów, zasadnym byłoby skrócenie czasu prac do końca roku 2022, co umożliwiłoby szybsze uchwalenie nowych przepisów zmierzających do podniesienia dobrostanu zwierząt gospodarskich w całej Unii Europejskiej. Aby zachęcić producentów do podniesienia standardu warunków w jakich utrzymywane są zwierzęta, Unia Europejska zamierza przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na ten cel. 

Więcej informacji na temat zakazu hodowli klatkowej znajdziesz na stronie Parlamentu Europejskiego:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05532/meps-endorse-eu-citizens-call-for-gradual-end-to-caged-farming 

Wybierz obszar: Eko Nowości rynkowe Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.