Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Państwa UE muszą zastosować przepisy zakazujące nieuczciwych praktyk handlowych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Państwa członkowskie miały czas do 1 maja 2021 r., na transpozycję do prawa krajowego przepisów UE zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych.

Dyrektywa, przyjęta w dniu 17 kwietnia 2019 r., zapewnia ochronę 100% europejskich rolników, a także małych i średnich dostawców przed 16 nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony większych nabywców w łańcuchu dostaw żywności. Obejmuje ona produkty rolne i spożywcze będące przedmiotem handlu w łańcuchu dostaw, zakazując po raz pierwszy na poziomie UE takich praktyk narzucanych jednostronnie przez jednego partnera handlowego drugiemu.

Nieuczciwe praktyki handlowe, które mają zostać zakazane, obejmują m.in. opóźnienia w płatnościach i anulowanie zamówień w ostatniej chwili w przypadku łatwo psujących się produktów żywnościowych; jednostronne lub wsteczne zmiany w umowach; lub zmuszanie dostawcy do płacenia za zmarnowane produkty i odmowę zawarcia umowy na piśmie. Rolnicy oraz mali i średni dostawcy, a także ich organizacje, będą mieli możliwość wnoszenia skarg na takie praktyki swoich nabywców.

Państwa członkowskie powinny ustanowić wyznaczone organy krajowe, które będą rozpatrywać skargi. Przepisy te chronią poufność, aby uniknąć jakichkolwiek działań odwetowych ze strony nabywców. Dyrektywa ta przyczynia się do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności. Komisja podjęła również kroki w celu zwiększenia przejrzystości rynku i promowania współpracy producentów w tym kontekście. Wszystkie te działania zapewnią bardziej zrównoważony, sprawiedliwy i efektywny łańcuch dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Do listopada 2021 r. Komisja przedstawi pierwsze sprawozdanie z transpozycji i wdrożenia dyrektywy przez państwa członkowskie.

Krajowe środki transpozycji zgłoszone przez państwa członkowskie są dostępne tutaj. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Źródło: KE

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Komisja Europejska

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.