Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

PE zatwierdził przepisy mające na celu minimalizację emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi

Kategoria: Procesy i Technologie

Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych innych niż CO2. Wykorzystywane w lodówkach, klimatyzatorach i innych przedmiotach codziennego użytku gazy cieplarniane, takie jak gazy fluorowane i substancje zubożające warstwę ozonową, wyrządzają znaczne szkody, zanieczyszczając środowisko i pogarszając zmianę klimatu. Parlament zatwierdza stopniowe wycofywanie stosowania F-gazów i redukcję innych gazów cieplarnianych innych niż CO2.

16 stycznia br. PE przyjął nowe przepisy

457 głosami za, 92 przeciw i 32 wstrzymującymi się, europosłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie dalszego ograniczenia emisji gazów fluorowanych. W tekście przewidziano całkowite wycofanie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do 2050 r., łącznie z planem zmniejszenia kwoty konsumpcji w UE w latach 2024–2049.

Wprowadza to surowe wymogi zabraniające wprowadzania do obrotu w UE produktów zawierających F-gazy oraz szczegółowe terminy wycofywania stosowania F-gazów w sektorach, w których technologicznie i ekonomicznie wykonalne jest przejście na rozwiązania alternatywne nie wykorzystujące F-gazów, takich jak domowe urządzenia chłodnicze, klimatyzacja i pompy ciepła.

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240112IPR16757/reducing-emissions-from-fluorinated-gases-and-ozone-depleting-substances

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Eko Procesy i Technologie

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.