Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pierwszy kraj UE wprowadził zakaz stosowania glifosatu

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Luksemburg przed Austrią

Glifosat to organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów będący aktywnym składnikiem niektórych nieselektywnych herbicydów. Na rynek wprowadzony został w 1974 r. przez firmę Monsanto, jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego) Roundup. Austria miała być pierwszym krajem UE, który zakaże stosowania glifosatu, jednak to władze Luksemburga wcześniej doprowadzą do wprowadzenia zakazu.

Luksemburg ogłosił, że prawdopodobnie będzie pierwszym państwem członkowskim UE, które wprowadzi zakaz stosowania glifosatu, z planowanym, całkowitym jego wycofaniem do końca 2020 r.

To Austria miała być pierwszym krajem członkowskim UE, który wprowadził zakaz stosowania glifosatu, a austriacki parlament zagłosował za jego wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. Tak się jednak nie stało, ponieważ rząd nie poinformował o tym zakazie Komisji Europejskiej.

Unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, sugerowała, że plan Austrii dotyczący zakazu stosowania tej substancji może być sprzeczny z prawem UE.

Glifosat pozostaje przedmiotem gorącej dyskusji, mimo że UE odnowiła licencję na środek chwastobójczy w całej Europie na pięć lat w grudniu 2017 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziły tę substancję chemiczną, twierdząc, że „jest mało prawdopodobne, aby stanowiła ryzyko rakotwórcze dla ludzi w wyniku narażenia poprzez dietę”. Tę samą opinię podzielił Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Jest to jednak sprzeczne z oceną IARC (Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem), która stwierdziła w 2015 r., że roztwór herbicydu „prawdopodobnie był rakotwórczy dla ludzi”.

Unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej

Zakończyły się otwarte konsultacje dotyczące mapy drogowej Strategii Bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030 r. Unijna strategia ma na celu zaangażowanie państw członkowskich w ochronę bioróżnorodności i funkcji ekosystemowych. Posłowie PE na sesji plenarnej przyjęli swoje stanowisko w sprawie zaproponowanego przez Komisję tekstu strategii i chcą wprowadzić prawnie wiążące cele w zakresie bioróżnorodności dla UE. Wezwali także do zarezerwowania 30% terytorium UE dla obszarów naturalnych, odbudowy zdegradowanych ekosystemów i przeznaczenia przynajmniej 10% długoterminowego budżetu UE na zwiększenie różnorodności biologicznej.

 

Źródła:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/austria-on-course-to-become-first-eu-country-to-ban-glyphosate/

https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL222773/Luxembourg-set-to-become-first-EU-state-to-ban-glyphosate

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn