Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polityka etykietowania alkoholu - większość krajów europejskich pozostaje w tyle w promowaniu zdrowszych wyborów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Według nowego raportu Health Evidence Network dotyczącego etykietowania napojów alkoholowych nie jest ono spójne lub nawet brane pod uwagę w wielu krajach w regionie europejskim WHO.

Konsumenci mają prawo wiedzieć

Etykietowanie napojów alkoholowych, praktyka zalecana przez WHO, nie jest obowiązkowa w wielu krajach Europy, co jest niepokojące. Konsumenci zasługują na możliwość zapoznania się z zawartością napojów alkoholowych i możliwym ryzykiem ich spożycia. Są to minimalne wymagania dotyczące podejmowania świadomych decyzji.

Jest to szczególnie ważne w regionie europejskim, który ma najwyższy na świecie poziom spożycia alkoholu, najwyższy odsetek zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu i najwięcej zgonów spowodowanych alkoholem wśród populacji - około 10%. W 2016 r. spożycie alkoholu było przyczyną ponad 900 tys. zgonów w Europie i około 3 mln zgonów na całym świecie.

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko udaru mózgu, raka, chorób serca, chorób zakaźnych oraz osłabia układ odpornościowy. Ponadto intensywne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), jednego z najpoważniejszych powikłań COVID-19. Alkohol wiąże się również z obrażeniami, przemocą i szeregiem zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym depresją i lękami.

Kraje spoza Unii Europejskiej: surowsze zasady dla branży

Raport HEN ujawnia, że praktyki znakowania w krajach, które pozwoliły branży na samoregulację swoich zasad dotyczących etykietowania, są ogólnie słabe, nie dostarczają wystarczających informacji konsumentom - powiedziała Carina Ferreira-Borges, kierownik programu ds. alkoholu i narkotyków w WHO/Europe.

Względy polityczne dotyczące opracowania udanego prawodawstwa w zakresie etykietowania powinny dotyczyć informacji na temat zdrowia, składników i informacji o wartości odżywczej; zapewnić regulowaną prezentację informacji; i być niezależnie monitorowane i oceniane.

Według raportu HEN (Health Evidence Network) kraje spoza Unii Europejskiej spełniają zalecenia zawarte w dokumencie WHO na temat etykietowania alkoholu w ponad jednej trzeciej przypadków (łącznie 36%, w sumie 8 krajów). Podczas gdy tylko jeden kraj Unii Europejskiej w pełni stosuje te same zalecenia.

Jest wiele do zrobienia, aby dostosować zasady etykietowania alkoholu w regionie europejskim do praktyk zalecanych przez WHO. Istnieje jednak kilka pozytywnych przykładów - dodała Carina Ferreira-Borges. Państwa spoza Unii Europejskiej mają tendencję do wprowadzania surowszych zasad. Poza tym niektóre z nich przyjęły już międzynarodowe ramy prawne dotyczące etykietowania, których Unia Europejska wciąż nie ma. Faktem jest, że decydenci mogliby wprowadzić tak bardzo potrzebną zmianę, która może bardzo korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

Obecnie tylko 17% europejskich państw członkowskich posiada przepisy, które wymagają od producentów alkoholu jednoczesnego umieszczania na etykietach składników, wartości odżywczych i informacji zdrowotnych. W sumie 40% posiada pewne przepisy dotyczące wykazu składników, 28% ma przepisy dotyczące etykietowania informacji zdrowotnych lub ostrzeżeń na produktach alkoholowych, a 19% ma pewne przepisy dotyczące włączenia wartości odżywczych.

Przykłady pozytywnego etykietowania

Zgodnie ze sprawozdaniem HEN wiele państw członkowskich uświadamia sobie potrzebę prowadzenia bardziej aktywnej polityki w celu uregulowania praktyk dotyczących etykietowania.

Doświadczenia z Eurazjatyckiej Unii Celnej (ECU) (Białoruś, Kazachstan i Federacja Rosyjska) dają cenny wgląd w to, w jaki sposób funkcjonujące podejście międzyrządowe do etykietowania alkoholu i może zharmonizować różne systemy legislacyjne. ECU przyjęło 3 przepisy techniczne, które zobowiązują producentów do umieszczenia wykazu składników i wartości odżywczych na etykietach produktów spożywczych i napojów alkoholowych. Do 2019 r. wszystkie 3 zestawy przepisów technicznych zostały sfinalizowane. Wyniki tej polityki należy teraz ocenić w ramach niezależnego audytu.

Francja wprowadziła prawo nakazujące etykietowanie wszystkich napojów alkoholowych z ostrzeżeniem przed spożywaniem przez kobiety w ciąży. Władze tego kraju włączyły to rozporządzenie do szerszej strategii mającej na celu zwiększenie świadomości na temat szkodliwości picia alkoholu podczas ciąży. Ostatnie badania wykazały już poprawę świadomości społecznej. Francuski minister zdrowia ogłosił włączenie środka poprawiającego widoczność logo kobiety w ciąży w krajowym planie zdrowia publicznego na lata 2018–2022.

Federacja Rosyjska przyjęła surowsze przepisy dotyczące etykietowania alkoholu. Podzieliła kompleksowy proces wprowadzania przepisów na mniejsze wnioski. Rosyjska ustawa federalna nr 171 w sprawie produkcji i obrotu alkoholem (która również reguluje etykietowanie alkoholu) została wprowadzona po raz pierwszy w 1995 r., ale od tego czasu została zmieniona ponad 40 razy. Ta strategia krok po kroku pomogła krajowi osiągnąć postęp zgodnie z zaleceniami WHO.

Aby skutecznie przestrzegać zalecenia europejskiego planu działania WHO na rzecz ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu na lata 2012–2020 oraz globalnej strategii WHO na rzecz ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu, kraje regionu powinny rozważyć przyjęcie silnych i kompleksowych opcji dotyczących etykietowania. Raport HEN zawiera pełne i aktualne informacje, które są kluczowe dla decydentów.

Badanie zostało przeprowadzone przy wsparciu finansowym rządów Niemiec, Norwegii i Federacji Rosyjskiej w ramach Europejskiego Biura WHO ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych.

Pełny raport

 

 

Źródło: WHO

Autor: WHO

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.