Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polska dostała zielone światło od FSIS na eksport drobiu do USA, tylko co z Salmonellą?

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Służba ds. Bezpieczeństwa Żywności i Kontroli Żywności Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (FSIS) poinformowała, że Polska otrzymała zielone światło na eksport produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych. Informację opublikowano w dn. 7 października br. w Rejestrze Federalnym rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. FSIS dokonał przeglądu polskich przepisów ustawowych, wykonawczych i systemu kontroli w zakresie drobiu i ustalił, że są one równoważne z Ustawą o Inspekcji Produktów Drobiowych (PPIA), przepisami wdrażającymi ten statut oraz amerykańskim systemem kontroli bezpieczeństwa żywności dla produktów drobiowych. W związku z tym produkty drobiowe pochodzące z uboju oraz przetworzone w certyfikowanych polskich zakładach kwalifikują się teraz do eksportu do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie takie produkty będą podlegały ponownej kontroli w punktach wejścia w Stanach Zjednoczonych przez inspektorów FSIS.

Polskie produkty drobiowe kwalifikujące się do importu do Stanów Zjednoczonych zostały dodane do Biblioteki Importu FSIS (https://www.fsis.usda.gov/importlibrary)

Polska musi również przestrzegać innych wymogów, w tym wymogów Służby Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHIS) USDA, dotyczących kontroli rozprzestrzeniania się niektórych chorób zwierząt.

Proces zatwierdzania przez FSIS pozwolenia na eksport drobiu z Polski do USA

20 kwietnia 2016 r. FSIS opublikował proponowaną zasadę dodania Polski do listy krajów objętych przepisami uprawniającymi do eksportu produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych, opartą na wynikach audytów z 2011 i 2014 r., że system inspekcji drobiu w Polsce jest równoważny z systemem Stanów Zjednoczonych. Otrzymano dwie uwagi dotyczące planowanej zasady. Poparł ją rząd Polski, a jedna grupa rzeczników konsumentów sprzeciwiła się temu. W 2016 i 2017 r. Polska wysłała pisma do FSIS przedstawiające zmiany wprowadzone w systemie kontroli drobiu w celu dostosowania do przepisów w Stanach Zjednoczonych opublikowanych w 2014 r.

Przeprowadzony w 2017 r. audyt w Polsce wzbudził obawy, jednak strona polska zapewniła FSIS, że inspektorzy rządowi będą przeprowadzać kontrole we wszystkich miejscach uboju i przetwórstwa kwalifikujących się do eksportu produktów do Stanów Zjednoczonych. Kolejny audyt na miejscu w 2019 r. wykazał, że Polska rozwiązała problemy zgłoszone w 2017 r. Kolejny audyt planowany jest na przyszły rok.

Obecnie 24 zakłady zamierzają eksportować drób do Stanów Zjednoczonych. Wielkość uboju w Stanach Zjednoczonych  w 2020 r. wyniosła 20,1 mln ton. Według FSIS wielkość handlu z Polską prawdopodobnie będzie niewielka i oczekuje się, że będzie miała niewielki lub żaden wpływ na dostawy lub ceny drobiu w USA. Da jednak konsumentom większy wybór przy zakupie drobiu.

Jeśli produkt nie będzie spełniał wymagań Stanów Zjednoczonych, zostanie mu odmówiony wjazd do kraju i w ciągu 45 dni będzie musiał zostać zwrócony do kraju pochodzenia, zniszczony lub, jeśli to możliwe, przetworzony na karmę dla zwierząt.

Polska jest największym producentem drobiu w UE

Struktura produkcja drobiu w Polsce to: w 85% „brojlery”, 14% indyki i ok. 1% to inne gatunki drobiu, takie jak kaczki i gęsi. Obecnie prawie 70 proc. polskiego eksportu mięsa drobiowego trafia na sąsiednie rynki UE, w szczególności do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Aby Polska mogła eksportować drób do USA, musi być on kwalifikowalny do eksportu i konkurencyjny cenowo. Po porównaniu konkurencyjności cenowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Chile i Kanadą, FSIS oszacował, że maksymalny potencjalny eksport polskich produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych wyniesie od 19 400 do 31 600 ton. Oznacza to, że co najwyżej całkowita podaż drobiu w Stanach Zjednoczonych wzrośnie tylko o 0,10–0,16%, pozostawiając całkowitą podaż drobiu w Stanach Zjednoczonych prawie bez zmian. Oczekuje się zatem, że eksport drobiu z Polski do Stanów Zjednoczonych w minimalnym stopniu zmieni krajowe ceny drobiu, a nie na tyle, aby zmienić rynek drobiu w Stanach Zjednoczonych.

Niestety Polska jest też niechlubnym liderem incydentów powiązanych z Salmonellą

Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Według Foreign Agricultural Service USDA eksport przekroczył 1,3 mln ton w 2019 r.

W 2021 r. na portalu RASFF opublikowano prawie 200 zgłoszeń dotyczących Salmonelli w drobiu pochodzącym z Polski, większość z nich została zgłoszona przez Polskę w ramach kontroli urzędowych.

W latach 2016-2020 wybuch epidemii Salmonelli Enteritidis powiązano z jajami z Polski. Epidemia dotknęła 18 krajów UE i była powiązana z 1656 zakażeniami i 2 zgonami, co czyni ją największą zgłoszoną do tej pory epidemią w Europie.

Polska miała także inne problemy z salmonellą. W okresie od stycznia 2020 r. do maja 2021 r. w Wielkiej Brytanii odnotowano 511 przypadków salmonellozy spowodowanych przez dwa szczepy Salmonella Enteritidis u dwóch dostawców mrożonych surowych, panierowanych produktów drobiowych z Polski. Prawie 200 osób zachorowało również w Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Polsce i Szwecji w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2020 r. z powodu jednego z tych szczepów.

FSIS zamierza doprowadzić do zmniejszenia o 25% liczby zachorowań na salmonellozę w USA

W dn. 19 października br. FSIS poinformowała, że mobilizuje silniejsze i bardziej wszechstronne wysiłki w celu zmniejszenia liczby zachorowań na salmonellozę związanych z produktami drobiowymi. Agencja inicjuje kilka kluczowych działań w celu zebrania danych i informacji niezbędnych do wsparcia przyszłych działań i zbliżenia się do krajowego celu, którym jest ograniczenie zachorowań na salmonellę o 25%.

Jak twierdzi sekretarz ds. rolnictwa Tom Vilsack, zbyt wielu konsumentów choruje każdego roku z powodu drobiu zakażonego salmonellą. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zapobiegającym chorobom przenoszonym przez żywność. Pomimo stałego zmniejszenia występowania Salmonelli w produktach drobiowych, rocznie dochodzi do ponad 1 milion zachorowań wywołanych przez Salmonellę i szacuje się, że ponad 23% tych chorób jest spowodowanych spożyciem kurczaka i indyka.

Co zamierza USDA?

USDA zamierza uzyskać informacje zwrotne od zainteresowanych stron na temat konkretnych strategii kontroli i pomiaru Salmonelli, w tym projektów pilotażowych, w zakładach uboju i przetwórstwa drobiu. Kluczowym elementem tego podejścia jest zachęcanie do kontroli przed ubojem w celu zmniejszenia zanieczyszczenia salmonellą drobiu trafiającego do rzeźni. Dane wygenerowane w ramach tych projektów pilotażowych zostaną wykorzystane do ustalenia, czy inne podejście może doprowadzić do ograniczenia zachorowań na salmonellę.

Narodowy Komitet Doradczy ds. Kryteriów Mikrobiologicznych w Żywności ma opracować w jaki sposób FSIS może wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe, aby poprawić swoje podejście do kontroli salmonelli. Ponieważ nie chodzi tylko o obecność lub brak Salmonelli, ale ilość bakterii, która może mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, FSIS zbada, w jaki sposób można uwzględnić kwantyfikację w tym podejściu. Co więcej, biorąc pod uwagę pojawiające się badania naukowe sugerujące, że nie wszystkie serotypy Salmonella wywołują choroby u ludzi w równym stopniu, FSIS skoncentruje się na tych serotypach Salmonelli i czynnikach zjadliwości, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Źródła: https://www.federalregister.gov/documents/2021/10/07/2021-21889/eligibility-of-the-republic-of-poland-to-export-poultry-and-poultry-products-to-the-united-states

https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/10/19/usda-launches-new-effort-reduce-salmonella-illnesses-linked-poultry

https://www.cdc.gov/foodsafety/ifsac/pdf/P19-2019-report-TriAgency-508.pdf

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe Przemysł mięsny

Autor: Katarzyna Oleksy, Julita Szmigiel

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.