Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polski przemysł drobiarski wciąż się rozwija

Kategoria: Biznes

Kolejny wzrost przychodów

W 2017 r. przychody w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drobiu (PKD 10.12), zatrudniających ponad 9 osób, wzrosły czwarty rok z rzędu, osiągając 13 mld zł – o 2,9% więcej niż w 2016 r. Złożyła się na to zwiększona produkcja, eksport i konsumpcja mięsa drobiowego. Wzrost przychodów szedł w parze z utrzymującą się rentownością – w 2017 r. 87,9% firm z sektora było rentownych, co było zbliżone do średniej z ostatnich 5 lat, która wyniosła 87,1%. Koszty ogółem w sektorze również zwiększyły się o  2,9%, osiągając wartość 12,7 mld złotych.

Stała stopa zysku operacyjnego

Co ciekawe, przy wzroście przychodów odnotowano jednocześnie nieznaczny spadek inwestycji – nakłady inwestycyjne w przetwórstwie drobiu wyniosły 406,2 mln zł i były mniejsze o 0,4% od nakładów poniesionych w 2016 r. Niemniej, przeciętne nakłady inwestycyjne w obrębie jednego przedsiębiorstwa wyniosły w 2017 r. 3,8 mln złotych – o 8% więcej niż rok wcześniej. Wskaźniki rentowności branży uległy jednak niewielkiemu pogorszeniu. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 4,35% i był niższy o 2,4% niż rok wcześniej, ROA obniżył się o 0,6% do 6,35%, a ROE zanotował spadek o 10,5% do 14,56%. Wskaźnik stopy zysku operacyjnego w sektorze pozostał na tym samym poziomie, co rok wcześniej i wyniósł 3%.

Coraz mniej firm w branży

W analizowanym okresie wydłużył się wskaźnik pokrycia majątkiem obrotowym przychodów – z 62 do 66 dni, co oznacza, że w 2017 r. następował wolniejszy zwrot większości kosztów bezpośrednich ponoszonych podczas przetwórstwa. Co ciekawe, w 2017 r. zmniejszyła się w tym sektorze liczba przedsiębiorstw składających sprawozdanie finansowe oraz zatrudniających więcej niż 9 osób. Liczba ta spadła o 7,7% ze 107 do 94 podmiotów. Jest to kolejny rok z rzędu, w którym zmniejsza się liczba firm funkcjonujących w tej branży.

Większy eksport i większa konsumpcja

Zadłużenie długoterminowe wzrosło nieznacznie, bo o 0,1%. Zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 6,7% do poziomu 1786 mln zł.  Wartość księgowa sektora (wartość przedsiębiorstw po odjęciu wartości zobowiązań) wzrosła w 2017 r. aż o 12,4% do 1,9 mld złotych. Udział kapitału własnego w finansowaniu inwestycji pozostał na podobnym jak w 2016 r. poziomie. Zwiększony eksport oraz konsumpcja mięsa drobiowego mogą spowodować, że 2018 r. będzie kolejnym rokiem rozwoju przetwórstwa mięsa drobiowego w Polsce.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Łukasz Czech
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.