Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe: Rynek warzyw i owoców

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Decyzją z dnia 6 listopada 2017 r. nr 2017/2104 D Rada UEzdecydowała w zakresie stanowiska jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej, w odniesieniu do wniosków w sprawie norm jakości dla owoców i warzyw Wnioski te mają zostać przyjęte naforum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ – Grupy Roboczej ds. Norm Jakości Produktów Rolnych (EKG ONZ–WP.7).

Zgodnie z decyzją państwa członkowskie, które uczestniczą w EKG ONZ–WP.7, działając wspólnie w interesie Unii, zatwierdzają wnioski sporządzone przez sekcję branżową ds. normalizacji świeżych owoców i warzyw i sekcjębranżową ds. normalizacji produktów suchych i suszonych dotyczące ustanowienia nowych norm jakości EKG ONZ dla owoców i warzyw lub zmian do istniejących norm jakości EKG ONZ dla owoców i warzyw, pod warunkiem, że:

  • nowe normy jakości dla owoców i warzyw lub zmiany istniejących norm jakości dla owoców i warzyw są w interesie Unii i służą celom realizowanym przez Unię w ramach jej polityki rolnej; oraz
  • nowe normy jakości dla owoców i warzyw lub zmiany istniejących norm jakości dla owoców i warzyw nie są sprzeczne z prawem Unii, a w szczególności nie są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013, bez uszczerbku dla prawa Komisji do dostosowania przepisów Unii w drodze aktu delegowanego, w szczególności w odniesieniu do norm handlowych dla owoców i warzyw, o których mowa w art. 75 tego rozporządzenia.

Decyzja weszła w życie 18 listopada 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn