Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Problemy z kontrolami ryb w Meksyku i Belgii – wyniki audytów DG SANTE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

DG SANTE przedstawiła wnioski z dwóch audytów dotyczących kontroli ryb w Meksyku i Belgii.

Wnioski z audytu przeprowadzonego w Meksyku

W listopadzie 2022 r. audytorzy DG Sante przeprowadzili w Meksyku ocenę systemów kontrolujących produkty rybołówstwa eksportowanych do Europy. Choć system obejmował cały łańcuch produkcji i obsługiwany był przez organ z niezbędnymi uprawnieniami to stwierdzono niedociągnięcia w kluczowych obszarach. Dodatkowo, na stronach RASFF od stycznia 2018 r. pojawiły się 3 zgłoszenia dotyczące produktów z tuńczyka z Meksyku, w których stwierdzono naruszenia związane z obecnością histaminy, rtęci oraz z łańcuchem chłodniczym.

Główną kwestią jest fakt, że wymogi prawne, którymi zobligowani są eksporterzy w Meksyku, nie obejmują wszystkich wymogów obecnych w UE. Różnice widoczne są m.in. w ustalonych limitach kadmu i ołowiu, wymaganiach dotyczących pobierania próbek histaminy oraz parametrach procesu zamrażania. Wśród inspektorów i urzędników certyfikujących, niekiedy wykazano także braki w  znajomości najnowszych zmian w przepisach UE oraz brak umiejętności i wiedzy niezbędnych do oceny procesu zamrażania.

Władze Meksyku w ramach odpowiedzi na postawione zarzuty zaproponowały szereg działań obejmujących szkolenia, zaktualizowanie wytycznych, dokumentów oraz współpracę z operatorami w celu spełnienia wymogów UE.

Wnioski z audytu przeprowadzonego w Belgii

Działania przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2022 r. w Belgii wykazały dość skuteczną organizację i przebieg kontroli urzędowych. Do naruszeń zaliczono:

- zezwolenie kilku firmom na produkcję na podstawie zatwierdzenia innego podmiotu,

- wydanie zatwierdzeń statkom przetwórczym pomimo braku możliwości wykazania przez operatorów zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi (obiekty te nie są zobowiązane do posiadania procedur opartych na HACCP, pomimo obróbki cieplnej krewetek i produkcji żywności RTE).

W systemie RASFF pojawiło się także 5 zgłoszeń dotyczących produktów rybołówstwa z Belgii, w tym trzy w 2020 r. i dwa w 2021r. Stwierdzone naruszenia dotyczyły wtedy nieprawidłowego oznaczenia daty przydatności do spożycia oraz obecność dioksyn i Listerii w krewetkach.

Dodatkowo zauważono często praktykowane, niehigieniczne zachowania na halach aukcyjnych, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Wśród nich wymieniono: umieszczanie pojemników z produktami rybołówstwa bezpośrednio na podłodze, przesuwanie ich przez kałuże oraz układanie tych pojemników jeden na drugim, co sprzyja rozwojowi zanieczyszczeń.

Żródła:

  1. https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/download/16143
  2. https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/download/16247

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Przemysł rybny

Autor: Magdalena Hryńko

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.