Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Produkcja ekologiczna – jednostki certyfikowane

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze o nr 2017/1473 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Zgodnie z tym aktem, zawieszono wpis przedsiębiorstwa Bolicert Ltd jako jednostki certyfikującej, z uwagi na brak przedstawienia ważnego świadectwa akredytacji.

W załączniku IV do rozporządzenia Komisji nr 1235/2008 ustanowiono wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli i wystawiania świadectw w państwach trzecich do celów równoważności. IOAS, organizacja zajmująca się akredytacją w obszarze rolnictwa ekologicznego, poinformowała Komisję o swojej decyzji zawieszającej akredytację przedsiębiorstwa Bolicert Ltd., a zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1235/2008 Komisja może w każdym czasie zawiesić wpis jednostki certyfikującej do wykazu w załączniku IV do tego rozporządzenia w świetle otrzymanych informacji bądź w przypadku, gdy jednostka certyfikująca nie dostarczyła wymaganych informacji.  

Przedsiębiorstwo Bolicert Ltd mimo wezwania nie przedstawiło ważnego świadectwa akredytacji i nie podjęło na czas odpowiednich działań naprawczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Rozporządzenie weszło w życie 18 sierpnia 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie. 

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.