Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt zmiany statutu Głównego Inspektora Sanitarnego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na stronach RCL możemy znaleźć projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (druk nr MZ 708). Zadaniem projektu jest scalenie nadzoru nad różnymi rodzajami żywności w ramach GIS.

Treść projektu 

Projekt przewiduje konsolidację komórek merytorycznych funkcjonujących obecnie w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym w celu usprawnienia realizacji zadań i procesu zarządzania. Zadania dotychczas realizowane przez Departament Żywności Prozdrowotnej zostaną włączone do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zadania realizowane przez Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody zostaną włączone do Departamentu Higieny Środowiska. Z kolei zadania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic zostaną włączone do Biura Głównego Inspektora oraz Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic.

Scalenie nadzoru nad różnymi kategoriami żywności, podlegającymi nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej komórce organizacyjnej, ma na celu optymalizację realizacji zadań w tym zakresie, zarówno w aspekcie zarządczym, jak i wykonawczym.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn