Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

„Tequila” chronionym oznaczeniem geograficznym

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/335 z dnia 27 lutego 2019 r. kończy spór w sprawie rejestracji napoju spirytusowego „Tequila” jako chronionego oznaczenia geograficznego. Od 20 marca nazwa „Tequila” będzie funkcjonować w Unii Europejskiej jako nazwa napoju spirytusowego wyprodukowanego w Meksyku.

Tło sprawy

W 2016 r. strona meksykańska złożyła wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego „Tequila” w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Do wniosku zgłoszono sprzeciwy z Belgii i Hiszpanii w przedmiocie niezgodności specyfikacji dokumentacji technicznej produktu będącej częścią wniosku z normami meksykańskimi. Sprzeciwy zostały przyjęte.

Zdaniem Komisji Europejskiej przepisy meksykańskie, jako przepisy państwa trzeciego, nie mają bezpośredniego eksterytorialnego wpływu na Unię. Uznano jednak konieczność zgodności norm dotyczących produktu wprowadzanego na rynek unijny z meksykańskimi przepisami dotyczącymi produktu eksportowego.

Rozporządzenie dokonuje rejestracji napoju „Tequila” jako napoju produkowanego w Meksyku w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 zawierającego listę napojów spirytusowych będących chronionymi oznaczeniami geograficznymi pod pozycją „Pozostałe napoje spirytusowe”.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn