Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Propozycja zmian w ustawie o JHARS

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk UD 166). Został on skierowany do konsultacji publicznych.

Treść proponowanych zmian

Zmiany mają służyć zwiększeniu rzetelności transakcji między producentami rolnymi a skupującymi. Polegają na wprowadzeniu nadzoru nad rzetelnością prowadzenia skupu przez podmioty skupujące nieprzetworzone artykuły rolno-spożywcze oraz zwierzęta żywe. Zaproponowano, aby laboratoria wykonujące badania na potrzeby skupu były zatwierdzane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych po udowodnieniu kryteriów wskazujących na obiektywność badań takich jak adekwatność kompetencji personelu i urządzeń do wykonywania określonych analiz, udział w badaniach biegłości, odpowiednie warunki do przechowywania próbek czy pobieranie próbek przez upoważnionych rzeczoznawców. W przypadku sporów pomiędzy dostawcami a skupującymi w przedmiocie parametrów jakościowych produktów będących przedmiotem skupu dokonywana byłaby ocena jakości handlowej polegająca na analizie wtórnika próbki w laboratoriach GIJHARS.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn