Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rośnie regionalizacja produkcji trzody chlewnej w Polsce

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Liczebność trzody chlewnej

Pogłowie trzody chlewnej, według danych GUS, w czerwcu 2018 r. było o 4,3% wyższe w porównaniu do  analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to kolejny wzrost z rzędu od 2016 r., jednak pogłowie jest wciąż niższe niż w 2011 r.  Dynamika zmian pogłowia ma nadal regionalny charakter. W ujęciu procentowym pogłowie najbardziej zmniejszyło się w województwach o największym rozdrobnieniu gospodarstw – w małopolskim (-10,5%, -20 tys. szt.) oraz w podkarpackim (-12,2%, - 21 tys. szt.), wzrosło zaś w województwie mazowieckim (+25,7%, +290 tys. szt.), warmińsko-mazurskim (+17,3%, +85 tys. szt.) oraz łódzkim (+11,8%, +127 tys. szt.).

Zmiany pogłowia

Pogłowie wzrosło w grupie warchlaków (o 4,8%) oraz tuczników (o 10,2%). W innych grupach już obniżyło się – pogłowie prosiąt o 4,8%, a loch o 1,6% (r/r). Przy czym zmiany w strukturze pogłowia loch przebiegały nieco inaczej niż zmiany w pogłowiu ogółem. Najsilniej liczebność stada podstawowego wzrosła w woj. mazowieckim (+12,4%, +8 tys. szt.), kujawsko-pomorskim (+10,4%, +12,4 tys. szt.) oraz łódzkim (+7%, +4,7 tys. szt.). Największy spadek miał zaś miejsce w przypadku województwa wielkopolskiego, gdzie stado zmniejszyło się o około 16 tys. szt., czyli o 5,9%. W ujęciu procentowym pogłowie zmniejszyło się najbardziej w woj. lubuskim (-26,9%, -3,4 tys. szt.) oraz lubelskim (-10,6%, -9,6 tys. szt.).

Wyższa wydajność w Wielkopolskiem

Szczególnie ciekawy jest przypadek województwa wielkopolskiego, które odpowiada za 35% pogłowia trzody ogółem, ale tylko za 29% pogłowia stada podstawowego, co wynika z dużo wyższej wydajności loch w tym regionie. Najwyższy udział prosiąt (40%) oraz stada podstawowego (15%) w strukturze stada ogółem miał miejsce w województwie dolnośląskim, które zdaje się być dobrym miejscem dla rozwoju produkcji prosiąt, ze względu na dużą odległość od ognisk ASF na wschodzie Polski. Co ciekawe, z województw w których intensywnie rozwija się ASF, liczba utrzymywanych sztuk trzody spadła tylko w województwie lubelskim (-10,1%), zaś wzrosła w mazowieckim (+25,7%), podlaskim (+8,2%) i warmińsko-mazurskim (+17,3%).

Tańsza wieprzowina

Rosnące pogłowie świń wraz z rosnącym deficytem handlowym w handlu wieprzowiną nie daje perspektyw na podwyższenie poziomu cen. Aktualnie wieprzowina jest w Polsce tańsza o 13% wobec analogicznego okresu przed rokiem, a w Unii Europejskiej o 12%. Ceny prosiąt w UE również odnotowały spadki – prosięta są o 22,6% tańsze w porównaniu rok do roku, co może spowodować jeszcze większą redukcję pogłowia stada podstawowego.

Wybierz obszar: Mięso i jaja

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Łukasz Czech
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn