Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rozporządzenie zmieniające w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Kategoria: Prawo Żywnościowe

5 czerwca 2018 r. wydano rozporządzenie Komisji nr 2018/831 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przyczyny zmian

Od czasu ostatniej zmiany rozporządzenia nr 10/2011 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") opublikował dalsze opinie naukowe dotyczące poszczególnych substancji, które mogą być stosowane w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością ("FCM"), a także dotyczące dopuszczonego stosowania substancji, na które wcześniej udzielono zezwolenia. Aby zapewnić odzwierciedlenie najnowszych ustaleń Urzędu w rozporządzeniu nr 10/2011, należy zmienić to rozporządzenie.

  • Urząd przyjął opinię zawierającą ponowną ocenę zanieczyszczenia żywności nadchloranami i narażenia z dietą na nadchloran u ludzi.
  • Urząd przyjął pozytywną opinię naukową w sprawie stosowania substancji kwas fosforowy (III), mieszane triestry 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenylu i 4-(1,1-dimetylopropylo)fenylu (substancja FCM nr 974, nr CAS 939402-02-5).
  • Urząd przyjął pozytywną opinię naukową w sprawie stosowania substancji kwas 1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2,6-dikarboksylowy, ester dimetylowy (substancja FCM nr 1066, nr CAS 23985-75-3).
  • Urząd przyjął pozytywną opinię naukową w sprawie stosowania substancji [3-(2,3-epoksypropoksy)propylo] trimetoksysilan (substancja FCM nr 1068, nr CAS 2530-83-8).

Treść zmian

Zgodnie rozporządzeniem dokonuje się zmian w unijnym wykazie substancji dozwolonych, które mogą być wykorzystywane w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w odniesieniu do następujących substancji:

  • Kwas nadchlorowy, sole,
  • Kwas fosforowy (III), mieszane triestry 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenylu i 4-(1,1-dimetylopropylo)fenylu,
  • Kwas 1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2,6-dikarboksylowy, ester dimetylowi, [3-(2,3-epoksypropoksy) propylo]trimetoksysilan.

Obowiązywanie

Rozporządzenie weszło w życie 26 czerwca 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 26 czerwca 2019 r. i mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.