Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Rynek opakowań w czasie pandemii – Spółka Korporacja KGL S.A. przedstawia szacunkowe przychody ze sprzedaży za I H 2020 r.

Kategoria: Biznes

Od redakcji FoodFakty: przedstawiamy Państwu komunikat spółki giełdowej ze względu na jego bardzo wysoką wartość merytoryczną i pogłębione analizy dotyczące rynku opakowań do żywności. Zapraszamy do lektury.

Najważniejsze informacje:

  • Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy KGL w analizowanym okresie były o ok. 9% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.
  • W segmencie produkcji opakowań Grupa KGL odnotowała wzrost wartości przychodów (osiągając w I H 2020 r. – 106,7 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 5% w stosunku do I H 2019 r.).
  • W segmencie dystrybucji granulatu odnotowano spadek przychodów, co jest odzwierciedleniem przede wszystkim aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych.
  • Odnotowane w I półroczu 2020 r. spadki przychodów w segmencie dystrybucji były wynikiem spadku cen bazowych surowców oraz spadku konsumpcji. Wpływ na przychody miała także epidemia COVID-19. W segmencie dystrybucji nie odnotowała utraty rynku ani spadku liczby klientów.

Szczegółowy komentarz do szacunkowych przychodów Grupy KGL

Według wstępnych szacunkowych ustaleń w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy KGL w analizowanym okresie były o ok. 9% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę na fakt, że spadek przychodów w I H 2020 r. został odnotowany wyłącznie w segmencie dystrybucji granulatu i był odzwierciedleniem przede wszystkim aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Natomiast w segmencie produkcji Spółka odnotowała wzrost wartości sprzedaży.

Segment dystrybucji

Istotny wpływ na wielkość przychodów w I H 2020 w segmencie dystrybucji miała także epidemia COVID-19 i związana z tym niepewność, a co za tym idzie spadek aktywności biznesowej na rynku przetwórców granulatu (tj. odbiorców surowca od Emitenta). Wielu kontrahentów Emitenta przetwarza i dostarcza surowiec dla sektorów dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej pandemii.

Odnotowane w I półroczu 2020 r. spadki przychodów w segmencie dystrybucji były wynikiem spadku cen bazowych surowców oraz spadku konsumpcji. Korporacja KGL S.A. w segmencie dystrybucji nie odnotowała utraty rynku ani spadku liczby klientów. Powszechnie praktykowane jest, że kupujący zamawiają mniejsze partie ze względu na znaczną niepewność rynku. Przewidujemy, że w Q3 konsumpcja tworzyw sztucznych w przemyśle będzie się odbudowywała i wraz z trendem rosnących cen surowców, powinniśmy odnotować powrót realizowanych przychodów ze sprzedaży co najmniej do wielkości sprzed wybuchu pandemii.

Segment produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

W segmencie produkcji opakowań Grupa KGL odnotowała wzrost wartości przychodów (osiągając w I H 2020 r. – 106,7 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 5% w stosunku do I H 2019 r.). Co więcej segment ten umocnił się w strukturze globalnych przychodów Spółki (z produkcji KGL generuje już 58% swoich przychodów). Produkcja opakowań jest obecnie dominującym segmentem działalności Emitenta.

Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych). Rynek opakowań jest największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce. Sektor ten konsumuje ok. 1/3 wyprodukowanych polimerów (średnia dla UE to ok. 40%). Z obserwacji Spółki wynika, że wzrasta wykorzystanie opakowań w przeliczeniu na produkt, co sprawia, że zużycie opakowań może rosnąć nawet w wypadku spadku konsumpcji ogółem.

Rosnąca intensywność wykorzystania opakowań w konsumpcji, wiąże się mocno ze zmianami struktury gospodarki i stylu życia. Zmiany dotyczą też zachowania i preferencji konsumentów. Ze względu na rosnącą aktywność zawodową, ludzie mają mniej czasu na przygotowanie posiłków w domu i kupują częściej dania gotowe lub przygotowane do spożycia po niewielkiej obróbce (off-the-shelf). Z tego powodu rośnie popyt na mniejsze porcje, a więc również popyt na opakowania. Jest to element szerszego trendu convenience, związanego z rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę zakupów. Większa aktywność zawodowa, większy odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, zmieniający się model życia rodziny, rosnące dochody i popyt na dania gotowe – to megatrendy społeczne, które mają pozytywny wpływ na popyt na opakowania. Coraz więcej towarów sprzedawanych jest w paczkach, które są łatwe do chwycenia, umieszczenia w koszyku, a później ułożenia w lodówce. Na znaczeniu będą zyskiwać technologie materiałowe pozwalające na dłuższe przechowywanie produktów. Dodatkowo handel internetowy nieuchronnie zwiększa popyt na opakowania w relacji do tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Innym istotnym czynnikiem, który bezpośrednio wpłynął na wzrost sprzedaży Spółki w obszarze produkcji jest ogólny wzrostu eksportu wytwarzanych w Polsce produktów (szczególnie wyrobów spożywczych w tym mięsa), który zbilansował odnotowane spadki konsumpcji na rynku krajowym (powodowane przez Covid-19). Emitent jest dostawcą opakowań głównie do globalnych koncernów produkujących żywność, takich jak: Mondelez, E.Wedel (Grupa Lotte), Hilton Food, Lorenz Bahlsen, Animex i Danish Crown (właściciela marki Sokołów). Dla niektórych z nich Spółka jest jednym z głównych dostawców opakowań. Z koncernem Danish Crown, który jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie, Emitent zawarł umowę na podstawie, której będzie głównym dostawcą opakowań dla jego zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Polski.

Współpraca Emitenta z międzynarodowymi koncernami wpisuje się w ogólną tendencję do lokowania produkcji opakowań przez globalnych producentów żywności w Europie Środowo-Wschodniej. Zarząd przewiduje, iż trend ten będzie ulegał dynamicznemu nasilaniu, a Emitent będzie jednym z jego beneficjentów.

Wraz z ustępowaniem ograniczeń związanych z pandemią (miedzy innymi luzowania obostrzeń w organizacji imprez masowych na otwartym powietrzu) Spółka obserwuje stopniowy powrót zapotrzebowania m.in. na opakowania cateringowe, kubki i jednorazowe tacki, co może potwierdzać przewidywania o odbudowywaniu się konsumpcji krajowej w tym obszarze do poziomów sprzed pandemii.

Rozwój segmentu produkcji – celem strategicznym Spółki

Zarząd przypomina, że zgodnie z realizowaną strategią rozwoju, Spółka zamierza koncentrować swoje działania szczególnie na rozwoju segmentu produkcji. Według oceny Zarządu segment produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla sektora spożywczego jest obszarem o dużym potencjale wzrostu i bardzo dobrych perspektywach. Spółka przekazywała szczegółowe informacje na temat sytuacji oraz perspektyw dla rynku opakowań dla sektora spożywczego w ramach raportów okresowych – w tym w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. opublikowanym w dniu 29 maja 2020 r. w ESPI.

Jednym z podstawowych założeń w tym obszarze jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności Emitenta. Już obecnie w obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Spółka wypracowała znaczące kompetencje i przewagi technologiczne. W ramach strategii rozwoju realizowanej w latach 2016–2020 Emitent intensywnie rozwijał infrastrukturę do produkcji folii i opakowań, a także mocno rozwinął know-how w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Celem Spółki było zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami.

Spółka posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Kolejne instalowane linie do termoformowania przekładają się na wzrost przychodów (produkcja opakowań), natomiast rozbudowa linii do ekstruzji folii sprzyja ograniczaniu kosztów (uniezależnienie od dostawców folii).

Ponadto Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Emitent jest bliski uzyskaniu pełnej niezależności w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania – będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

Kluczowym czynnikiem przewag Spółki KGL jest posiadany przez nią know-how w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji opakowań.

Potencjał w nowych segmentach rynku opakowań dla przemysłu spożywczego

Spółka prowadzi działania nad rozwojem swojej działalności także w nowych segmentach rynku opakowań dla przemysłu spożywczego. Jednym z takich segmentów jest rynek mleczarski. Opakowania dla produktów mleczarskich stanowią jeden z największych segmentów rynku opakowań przemysłu spożywczego. Zdaniem Zarządu Emitenta segment ten będzie naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju Spółki.

Spółka podjęła już szereg działań prowadzących do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w obszarze produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. W 2019 r. Emitent uruchomił dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji tego rodzaju asortymentu. Urządzenia są dedykowane do produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.). W roku 2018 Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln zł na projekt „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”. W ramach projektu Spółka opracowuje technologię przemysłowego wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach PET) w branży mleczarskiej.

Ponadto w dniu 13 lipca 2020 r. Emitent podpisał List Intencyjny dotyczący rozpoczęcia procesu negocjacji warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta aktywów wchodzących w skład zakładu produkującego opakowania dla segmentu mleczarskiego. W skład aktywów będących przedmiotem negocjacji wchodzi hala produkcyjna wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka). Wejście Emitenta w posiadanie parku maszynowego zdolnego do wytwarzania kubków, wiaderek i butelek dla produktów mleczarskich przybliżyłoby Emitenta do uruchomienia przemysłowej produkcji opakowań dla tego segmentu. Pozyskane aktywa umożliwiłyby poszerzenie portfolio Spółki, dzięki czemu oferta Emitenta stałaby się bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów). Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w raporcie bieżącym 24/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

Innowacje motorem wzrostu

W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, Spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Centrum zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla spółki Korporacja KGL. Celem działania CBR jest wykreowanie nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań). W efekcie uruchomienia CBR znacząco wzrósł potencjał badawczy i kompetencje KGL w zakresie implementacji prowadzonych B+R.

Przewagi uzyskane dzięki CBR w zakresie know-how mają istotny wpływ na wzrost konkurencyjności Spółki. Wzrost konkurencyjności przyczyni się z kolei do zwiększenia przychodów, możliwości zoptymalizowania struktury organizacyjnej oraz uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców technologii jako wyniku komercjalizacji prac B+R.

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury produkcyjnej, kompetencji Emitenta oraz jego zaplecza dedykowanego B+R opisano w raportach okresowych Spółki.

Źródło: Korporacja KGL S.A.

Wybierz temat: Opakowania

Autor: FoodFakty Portal

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.