Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Skuteczna Analiza Zagrożeń i Oceny Ryzyka - HARA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Opakowania

Czym jest HARA?

Bezpieczeństwo opakowań do żywności i innych produktów wrażliwych na higienę, takich jak kosmetyki, leki nie wspominając o przemysłowym zastosowaniu opakowań różnego rodzaju, jest jednym z najważniejszych aspektów istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów.

Chcąc ujednolicić postępowanie w tym zakresie, opracowano szereg standardów, reguł i procedur, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności i innych produktów wrażliwych na higienę. BRC Global Standard dla Materiałów Opakowaniowych w wydaniu 6 wymaga przeprowadzenia skutecznej analizy zagrożeń i oceny ryzyka dla wszystkich materiałów opakowaniowych i opakowań oraz zarządzania tymi zagadnieniami.

HARA, czyli Analiza Zagrożeń i Ocena Ryzyka zawiera w sobie kluczowe wymagania i informacje na temat opracowywania pełnych opisów działań dotyczących bezpieczeństwa, jakości i integralności produktu oraz procesów w firmie.

Aby skutecznie móc przeprowadzać analizy zagrożeń, należy dostosować ją do specyfiki zakładu, jego procesów i produktów. Wymagane jest także, aby zostały spełnione wymagania prawne dla produktu lub materiału opakowaniowego do zgodności z którymi każdy producent jest zobowiązany.

Jednocześnie doświadczenia producentów, którzy starannie i zgodnie z zasadami oraz wymaganiami przeprowadzili skuteczne analizy w swoich zakładach, wykazują, że jest to doskonałe narzędzie zarządzania wszystkimi procesami i programami wspierającymi w zakładzie. Dobra analiza HARA determinuje skutecznie właściwe i dopasowane do zakładu zasady funkcjonowania oraz kontroli procesów i procedur dla osiągania celu, jakim jest bezpieczny, zgodny z przepisami prawnymi oraz dobry jakościowo produkt.

Na czym polega skuteczna Analiza Zagrożeń i Oceny Ryzyka (HARA) dla opakowań?

Przeprowadzają je kompetentne i wykwalifikowane zespoły ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka poprzez identyfikację zagrożeń, które następnie opracowują i wdrażają środki niezbędne do zapobiegania zagrożeniom. Zagrożenia, jakie są identyfikowane dotyczą bardzo szerokiego spektrum – mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, ciała obce, wady krytyczne dla bezpieczeństwa konsumenta, użycie przez producenta materiałów z recyklingu. Ponadto do zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu standard zalicza także migracje substancji z materiałów opakowaniowych do żywności lub innych produktów wrażliwych na higienę (np. opakowania dla kosmetyków), zagrożenia mogące mieć wpływ na integralność opakowań, czy też problemy związane ze złośliwą interwencją lub zafałszowania surowców.

Na podstawie szczegółowej oceny ryzyka wyznaczane są punkty krytyczne oraz punkty kontrolne w procesach produkcji oraz stworzenie planu w celu ich eliminacji lub kontroli. Możliwe jest zastosowanie różnych metod oceny ryzyka. Właściwie przeprowadzona analiza i kontrola jest warunkiem koniecznym, który determinuje bezpieczeństwo opakowań.

Kto przeprowadza Analizę Zagrożeń i Oceny Ryzyka (HARA)?

Skuteczność przeprowadzanej analizy zależy zasadniczo od kompetencji zespołu ją przeprowadzającego. Chcąc zachować w tym zakresie najwyższe standardy i mieć pewność, że zespół HARA zna wszystkie zasady i standardy BRCGS i HARA, musi być odpowiednio przeszkolony. Szkolenie takich zespołów przeprowadzi skutecznie trener BRCGS Approved Training Partner, posiadający doświadczenie i akredytację BRCGS. Materiały szkoleniowe dla tego szkolenia są opracowane przez BRCGS i są dostosowane do wydania 6 standardu BRCGS PM. Osoby, które przejdą takie szkolenie będą w stanie zrozumieć wymagania standardu BRCGS oraz podstawy HARA, ale przede wszystkim stworzyć i wdrożyć plan analizy zagrożeń i ryzyka w firmie. Należy dodać, że szkolenie to jest obecnie bardzo popularne i wysoko cenione wśród producentów opakowań, w szczególności do wydania 6 standardu.

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Certyfikacja Opakowania

Autor: Magdalena Ledwoń

Magdalena Ledwoń

BRCGS Approved Training Partner
Lead Auditor
mobile: +48 501 33 86 68
e-mail: magda@ledwon.pl
www.brcszkolenia.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.