Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

WHO planuje wyeliminować tłuszcze trans z produktów spożywczych do 2023 r.

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Szacuje się, że spożycie przemysłowo produkowanych tłuszczów trans powoduje ok. 500 000 zgonów rocznie z powodu choroby wieńcowej. Jednak 11 z 15 krajów z największą liczbą zgonów z powodu chorób wieńcowych serca, których bezpośrednią przyczyną jest spożywanie tłuszczów trans nie podjęło jeszcze działań w celu wyeliminowania tych substancji. Te statystyki skłoniły WHO do zainicjowania planów eliminacji stosowania przemysłowo produkowanych tłuszczów trans z globalnej podaży żywności do 2023 r.

Po dwóch latach ambitnych wysiłków WHO, zmierzających do wyeliminowania tłuszczów trans produkowanych przemysłowo z globalnego łańcucha żywnościowego, organizacja informuje, że dotychczas 58 krajów wdrożyło przepisy, które do końca 2021 r. ochronią 3,2 mld ludzi przed tą szkodliwą substancją. Jednak ponad 100 krajów nadal musi podjąć działania w celu usunięcia tych szkodliwych substancji z ich zapasów żywności.

WHO zamierza wyeliminować tłuszcze trans do 2023 r.

W czasach, gdy cały świat walczy z pandemią COVID-19, musimy dołożyć wszelkich starań, aby chronić zdrowie ludzi. Musi to obejmować podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu zapobiegania chorobom niezakaźnym, które mogą uczynić je bardziej podatnymi na koronawirusa i spowodować przedwczesną śmierć - powiedział dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nie można opóźniać naszego celu, jakim jest wyeliminowanie tłuszczów trans do 2023 r.

Piętnaście krajów odpowiada za ok. 2/3 zgonów na świecie związanych ze spożyciem tłuszczów trans. Spośród nich cztery (Kanada, Łotwa, Słowenia i USA) wdrożyły zalecane przez WHO zasady najlepszych praktyk od 2017 r., albo ustanowiły obowiązkowe limity dla przemysłowo produkowanych tłuszczów trans do 2% olejów i tłuszczów we wszystkich produktach spożywczych lub zakazały stosowania olejów częściowo uwodornionych (PHO).

Jednak pozostałe 11 krajów (Azerbejdżan, Bangladesz, Bhutan, Ekwador, Egipt, Indie, Iran, Meksyk, Nepal, Pakistan, Republika Korei) nadal nie podjęły pilnych działań.

WHO w przygotowanym na ten temat raporcie zwraca uwagę na dwa zachęcające trendy.

  • Po pierwsze, kiedy kraje podejmują działania, w przeważającej większości przyjmują polityki oparte na najlepszych praktykach, a nie mniej restrykcyjne. Nowe środki polityczne przyjęte i / lub wprowadzone w ubiegłym roku w Brazylii, Turcji i Nigerii spełniają wszystkie kryteria WHO dotyczące najlepszych praktyk. Kraje, takie jak Indie, które wcześniej wprowadziły mniej restrykcyjne środki, obecnie aktualizują politykę, aby dostosować ją do najlepszych praktyk.
  • Po drugie, regulacje regionalne, które wyznaczają standardy dla wielu krajów, stają się coraz bardziej popularne i stają się obiecującą strategią przyspieszenia postępu w kierunku globalnej eliminacji tłuszczy trans do 2023 r. W 2019 r. Unia Europejska przyjęła politykę najlepszych praktyk, a wszystkie 35 krajów, które są jej częścią Region Amerykański WHO / Panamerykańska Organizacja Zdrowia jednogłośnie zatwierdziła regionalny plan działania mający na celu wyeliminowanie tłuszczów trans produkowanych przemysłowo do 2025 r. Razem te dwie inicjatywy regionalne mogą potencjalnie chronić dodatkowy miliard ludzi w ponad 50 krajach, które wcześniej nie były chronione przepisami dotyczącymi tłuszczów trans.

W obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego, bardziej niż kiedykolwiek, kraje szukają najlepszych ofert w zakresie zdrowia publicznego - powiedział dr Tom Frieden, prezes i dyrektor generalny Resolve to Save Lives. Przygotowanie żywności beztłuszczowej, ratuje życie i oszczędza pieniądze, a zapobiegając zawałom serca zmniejsza obciążenie placówek służby zdrowia - dodał.

Pomimo zachęcających postępów utrzymują się istotne różnice w zakresie zakresu polityki według poziomu dochodów regionu i kraju. Większość dotychczasowych działań politycznych, w tym podjętych w 2019 i 2020 r., dotyczyła krajów o wyższych dochodach oraz regionów WHO obu Ameryk i Europy. Polityka najlepszych praktyk została przyjęta przez siedem krajów o średnio-wysokim dochodzie i 33 kraje o wysokich dochodach; żadne kraje o niskich lub średnio-niskich dochodach jeszcze tego nie zrobiły.

Zalecenia dotyczące spożycia tłuszczów trans wg WHO

WHO zaleca ograniczenie spożycia tłuszczów trans do mniej niż 1% całkowitego spożycia kalorii, co przekłada się na mniej niż 2,2 g dziennie przy diecie 2000 kalorii. Aby osiągnąć cel „świat wolny od przemysłowo produkowanych tłuszczów trans do 2023 r”., WHO zaleca, aby kraje:

  • opracowały i wdrożyły politykę najlepszych praktyk w celu ustalenia obowiązkowych limitów dla tłuszczów trans produkowanych przemysłowo do 2% olejów i tłuszczów we wszystkich produktach spożywczych lub zakazu stosowania olejów częściowo utwardzonych (PHO);
  • inwestowały w mechanizmy monitorowania, np. możliwości laboratorium w zakresie pomiaru i monitorowania tłuszczów trans w żywności;
  • opowiadały się za regulacjami regionalnymi lub subregionalnymi w celu rozszerzenia korzyści wynikających z polityki dotyczącej tłuszczów trans.

Pełna treść raportu WHO: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334170/9789240010178-eng.pdf

 

Źródło: https://www.who.int/news-room/detail/09-09-2020-more-than-3-billion-people-protected-from-harmful-trans-fat-in-their-food

Wybierz obszar: Dieta i zdrowie Dodatki i składniki

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn