Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wspieramy eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich

Kategoria: Biznes

Rozmowa o trudnościach, jakie napotykają polscy eksporterzy w kontaktach z administracją oraz o tym, co polska administracja, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne RP, mogą zrobić, aby wesprzeć poszczególne branże w ekspansji na rynki zagraniczne, w szczególności pozaeuropejskie. To główny cel wideokonferencji „Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP”, w której 9 lutego br. uczestniczył minister Grzegorz Puda.

Do udziału w spotkaniu minister Grzegorz Puda zaprosił podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, kierownictwo inspekcji weterynaryjnej, fitosanitarnej i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale przede wszystkim przedstawicieli organizacji i związków branżowych sektora rolno-spożywczego.

Potencjał polskiej żywności i działania resortu rolnictwa

– Polscy eksporterzy niejednokrotnie pokazali już, że potrafią sprostać wysokim wymaganiom zagranicznych konsumentów, o czym świadczy, m.in. dynamicznie rozwijający się eksport do krajów pozaunijnych – powiedział minister Puda.

Podkreślił także, że rynki te nadal stanowią duży potencjał i przestrzeń do dalszego rozwoju. – Dlatego też cały czas podejmowane są działania, w celu dalszego ułatwiania dostępu towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich i wzmacniania obecności polskiej żywności na rynkach całego świata – dodał szef resortu rolnictwa. W tym kontekście minister uwypuklił też starania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz eliminacji barier w dostępie do rynków.

Działania MSZ

Podsekretarz stanu Paweł Jabłoński przedstawił najważniejsze zadania, jakie realizowane są przez resort spraw zagranicznych oraz polskie placówki za granicą w celu wspierania polskich przedsiębiorców na rykach trzecich. Wiceminister spraw zagranicznych wskazał również główne problemy, jakie dostrzega resort spraw zagranicznych w kontekście współpracy z pozaeuropejskimi partnerami. Jednocześnie zachęcił przedsiębiorców do zgłaszania, do polskich placówek zagranicznych i administracji w kraju, informacji o problemach w dostępie do rynku. Umożliwi to podjęcie skoordynowanych działań i pozwoli na szybsze rozwiązywanie utrudnień.

Głos eksporterów

Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków i organizacji branżowych wskazali główne problemy, jakie napotykają w eksporcie do krajów trzecich, w tym podejmując próby wejścia na nowe rynki. Podziękowali jednocześnie za dotychczasowe wsparcie ze strony MRiRW, jednostek podległych i nadzorowanych, a także MSZ i placówek dyplomatycznych w ułatwianiu kontaktów z parterami spoza UE. Wyrazili też potrzebę uzyskania bardziej intensywnego wsparcia dla swoich działań, w tym na poziomie politycznym. Przedstawiciele branży rolno-spożywczej zgodzili się też, że dla efektu synergii konieczne jest połączenie sił poprzez poszczególne branże, tak, by wzmocnić efektywność i widoczność podejmowanych inicjatyw. Przedsiębiorcy wyrazili też zainteresowanie intensyfikacją i zwiększeniem skuteczności promocji polskiej żywności na rynkach pozaunijnych.

Ścisła współpraca administracji i biznesu

Dziękując wszystkim za udział w wideokonferencji i wkład w dyskusję minister Grzegorz Puda zapowiedział, że spotkania dotyczące tematyki wspierania eksportu będą kontynuowane. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że ścisła współpraca administracji i biznesu w tym zakresie zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami w handlu i umocnieniem pozycji polskich produktów rolno-spożywczych na światowych rynkach.

Dane za rok 2020

Mimo trudnej sytuacji, związanej przede wszystkim z pandemią koronawirusa, polski eksport rolno-spożywczy w okresie 11 miesięcy 2020 r. osiągnął wartość 31,3 mld EUR, czyli o około 2 mld EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 7%). W znacznej części był on skierowany na rynki UE, jednak odnotowano 16-procentowy wzrost w eksporcie do krajów pozaunijnych (6,2 mld EUR).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.