Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok NSA – jakość handlowa żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Wyrokiem z dnia 2 marca 2018 r. (sygn. akt II GSK 1427/16) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego o niewłaściwej jakości – napoju na bazie piwa.

Rozumienie „jakości handlowej” wg NSA

W orzeczeniu tym NSA bardzo trafnie przesądził co należy rozumieć przez jakość handlową żywności, stwierdzając m.in., że:

  • „(…) stanowią ją cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi;
  • zgodnie z art. 45 ust. 2 u.b.ż. oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż nazwa handlowa jest również elementem oznakowania i musi spełniać wymagania żywnościowego w zakresie oznakowania, tak jak pozostałe elementy”.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.