Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok NSA – niewłaściwe oznaczenie producenta na etykiecie produktu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W polskim orzecznictwie został ostatnio opublikowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący prawidłowego umieszczania nazwy lub firmy spółki na żywności (sygn. akt II GSK 2460/15). Skargę kasacyjną na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu produktu niewłaściwie oznaczonego wniosła spółka jawna, a sprawa dotyczyła braku oznaczenia na etykiecie pełnej nazwy spółki, w której pominięto nazwiska wspólników.

Sąd wskazał w rozstrzygnięciu m.in., że:

„(…) dla rozstrzygnięcia sporu dotyczącego możliwości zastosowania skrótu firmy spółki jawnej, podstawowe znaczenie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, które jako przepisy szczególne derogują normę ogólną zawartą w Kodeksie cywilnym, odsyłając do tej ostatniej ustawy tylko w sprawach nieuregulowanych w K.s.h. (art. 2 K.s.h.). Zgodnie natomiast z art. 24 § 1 K.s.h. firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". A w myśl § 2 dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. j.". Oznacza to, że zastosowanie skrótu, którym posługiwała się skarżąca Spółka, polegającego na pominięciu imion i nazwisk wspólników Spółki - było niedopuszczalne. Nie doszło zatem do naruszenia art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 5 lit. a) rozporządzenia w sprawie znakowania”. 

NSA przesądził, że zastosowanie skrótu, którym posługiwał się przedsiębiorca, polegającego na pominięciu imion i nazwisk wspólników – było niedopuszczalne. Dla oceny tej okoliczności bez znaczenia okazał się argument, że produkcja dotyczy głównie rynku lokalnego, na którym spółka jest utożsamiana z jej wspólnikami.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.