Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok WSA - wprowadzenie suplementu do obrotu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że właściwy powiatowy Inspektor Sanitarny  nie ma obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy dany produkt spełnia przewidziane dla niego wymagania jako suplement diety. Do oceny produktu uprawniony jest GIS.

Wyrok ten oddala w całości skargę w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzania produktu do obrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego wszczętego przez GIS. Powodem oddalenia był fakt, że przed GIS toczy się postępowanie, które ma na celu stwierdzenie czy przedmiotowy produkt spełnia kryteria suplementu diety czy jest produktem leczniczym.

WSA wskazał, że: „Decyzja wydana w trybie art. 32 ust. 1 u.b.ż.ż. jest wydawana tylko "do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1", tj. postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i ma do tego czasu uniemożliwić obrót produktem, co do którego organ powziął uzasadnione podejrzenie, że nie spełnia wymagań dla suplementu diety.” oraz zaznaczył, że PPIS po ustaleniu, że wątpliwy produkt trafił do obrotu, ma obowiązek wydania decyzji podstawie art. 32 ust. 1 u.b.ż.ż. Dla zastosowania tego przepisu wystarczającą przesłanką jest „podejrzenie”, że środek spożywczy nie spełnia wymagań dla suplementu diety (w przedmiotowej sprawie), które organ odpowiednio wykazał. PPIS nie ma natomiast obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego celem ustalenia, czy dany produkt spełnia przewidziane dla niego wymagania. Do oceny produktu uprawniony jest GIS. W omawianym wyroku podkreślono także, że: „Ustawodawca nie przewidział możliwości równoległego prowadzenia dwutorowych postępowań przez dwa organy o różnej właściwości rzeczowej, wyjaśniających właściwości wprowadzonego do obrotu po raz pierwszy na terytorium RP produktu.”

Więcęj w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 414/19).

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Suplementy diety

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.