Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok WSA - znak jakości produktu: łosoś

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano ciekawe uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. (VI SA/Wa 394/20) dotyczące znaku jakości produktu i związane z mechanicznie odkostnionym produktem rybołówstwa.

  • Wyrokiem tym oddalona została skarga na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przyznania znaku jakości. Jak wskazano w treści uzasadnienia: „z Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego wynika, że surowcem stosowanym w produkcji (...) jest "blok mięsa separowanego z łososia atlantyckiego", a nie jak wskazano na etykiecie "rozdrobniony łosoś".” Główny Inspektor JHARS zaznaczył, że "rozdrobniony łosoś" nie jest tym samym produktem co  "blok mięsa separowanego z łososia atlantyckiego" i nazwa ta nie może być stosowana wymiennie.
  • Sąd przychylił się do decyzji Ministra który stwierdził, że z uwagi na odrębne cechy jakościowe obu ww. postaci surowca rybnego, od środka spożywczego ubiegającego się o przyznanie znaku jakości oczekuje się zastosowania w jego produkcji surowca wartościowszego niż „mechanicznie odkostniony produkt rybołówstwa” (pojęcie to jest tożsame z użytym w HDI „blokiem mięsa separowanego z łososia atlantyckiego”). 
  • WSA podzielił także stanowisko Ministra wskazujące, że dodatek surowca „blok mięsa separowanego z łososia atlantyckiego” obniża cechy jakościowe produktu, powoduje, że nie charakteryzuje się on specyficznymi cechami jakościowymi, przez co nie zasługuje na wyróżnienie znakiem jakości. 
  • Zdaniem sądu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy odnoszące się do nazwy produktu, wskazanie tego składnika w oznakowaniu produktu jako „łososia rozdrobnionego” dodatkowo wprowadza konsumenta w błąd co do rzeczywistego charakteru tego składnika. Produkt ubiegający się o przyznanie znaku jakości powinien natomiast być oznakowany zgodnie z przepisami, w sposób rzetelny i niewzbudzający wątpliwości konsumenta.

Wybierz obszar: Certyfikacja Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.