Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Wytyczne brytyjskiej agencji rządowej dla przedsiębiorstw spożywczych odnośnie koronawirusa

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Brytyjska rządowa agencja Public Health England w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) opublikowała wytyczne i procedury postępowania dla przedsiębiorstw działających w obszarze przemysłu spożywczego, które przedstawiają się następująco.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie i żywności?

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby można było zarazić się koronawirusem z pożywnienia. COVID-19 jest chorobą układu oddechowego. Nie wiadomo, czy może być przenoszony przez kontakt z żywnością lub opakowaniem żywności. Każdy pracownik zajmujący się żywnością, który nie czuje się dobrze, nie powinien podejmować pracy. Jeżeli mają objawy, powinien stosować się do zaleceń rządowych i pozostać w domu. Chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, aby koronawirus mógł być przenoszony przez żywność, w ramach dobrej praktyki higienicznej każdy pracownik zajmujący się żywnością powinien często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund. Należy to robić rutynowo, przed i po kontakcie z żywnością, a szczególnie po przebywaniu w miejscu publicznym, wydmuchiwaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Przedsiębiorstwa z sektora spożywczego powinny nadal stosować się do wytycznych Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) dotyczących dobrych praktyk higienicznych w zakresie przygotowywania żywności oraz procesów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Wspieramy działania umożliwiające bezpieczny, uprzywilejowany dostęp do supermarketów i sklepów spożywczych osobom starszym i personelowi służby zdrowia NHS.

Wskazówki dotyczące higieny żywności

Należy stosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS), który obejmuje istniejące wytyczne dotyczące higieny żywności oraz procesy analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Pracodawcy powinni przywiązywać szczególną wagę do częstszego mycia rąk i utrzymywania dobrych praktyk higienicznych w obszarach przygotowywania i obróbki żywności. Pracownicy powinni myć ręce przez 20 sekund, szczególnie po przebywaniu w miejscu publicznym, wydmuchiwaniu nosa, kasłaniu lub kichaniu. Należy często czyścić i dezynfekować regularnie dotykane przedmioty i powierzchnie, używając standardowych środków czyszczących. Firmy z branży spożywczej mogą zapoznać się z wytycznymi FSA Safer food, better business (SFBB) w celu uzyskania dalszych wytycznych dotyczących oczekiwanych standardów higieny żywności. Firmy mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, przypominając wszystkim o rządowych poradach dotyczących zdrowia publicznego. Plakaty, ulotki i inne materiały są dostępne w Internecie.

Opakowania żywności

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że prawdopodobieństwo zakażenia towarów handlowych przez osobę zakażoną jest niskie. Ryzyko zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 przez kontakt z opakowaniem, które zostało przeniesione, przewiezione i wystawione na działanie różnych warunków i temperatury jest również bardzo niskie. Nie wydaje się, aby opakowania żywności stanowiły szczególne ryzyko, należy podjąć wysiłki w celu zapewnienia, aby były one czyszczone i traktowane zgodnie ze zwyczajowymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Czyszczenie powinno być zgodne z praktykami w zakresie higieny żywności oraz z kontrolami środowiskowymi określonymi w HACCP dla przedsiębiorstw. Personel powinien nadal stosować się do istniejących ocen ryzyka i bezpiecznych systemów pracy. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych środków ostrożności.

Sprzątanie i usuwanie odpadów

Rząd przedstawił wytyczne dotyczące czyszczenia i usuwania odpadów, aby pomóc przedsiębiorstwom w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zarządzanie chorobami pracowników

Jeśli ktoś poczuje się źle i ma objawy, jak ciągły kaszl lub wysoką temperaturę miejscu pracy, należy odesłać go do domu i poradzić mu, aby zastosował się do wskazówek dotyczących pobytu w domu. Jeżeli u pacjenta lub pracownika występują objawy, należy odwiedzić NHS 111 przez Internet lub zadzwonić pod numer 111, jeżeli nie ma dostępu do Internetu. W nagłych wypadkach należy zadzwonić pod numer 999, jeśli są poważnie chorzy lub ranni, lub jeśli ich życie jest zagrożone. Nie należy odwiedzać lekarza pierwszego kontaktu, apteki, ośrodka pomocy doraźnej ani szpitala. Jeśli członek personelu pomógł komuś z objawami kaszlu lub wysokiej gorączki, nie musi iść do domu, chyba że wystąpią u niego objawy. Powinien dokładnie umyć ręce przez 20 sekund po każdym kontakcie z kimś, kto nie czuje się dobrze z objawami zgodnymi z zakażeniem koronawirusem. Nie ma potrzeby zamykania firmy lub miejsca pracy, ani odsyłania pracowników do domu, chyba że zmieni się polityka rządu. Powinieneś monitorować reakcję rządu na koronawirus w celu uzyskania dalszych aktualizacji. FSA w zakresie wskazówek dotyczących pracy dla pracowników zajmujących się produktami spożywczymi zapewnia porady dotyczące zarządzania chorobami w firmie spożywczej. Zrozumienie tych wskazówek i zastosowanie ich zarówno na poziomie osobistym, jak i biznesowym może pomóc w zapobieganiu transmisji koronawirusa (COVID-19).

Dystans społeczny

Porady dotyczące społecznych środków dystansujących odnoszą się do wszystkich. Musisz zminimalizować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy osobami. Porada ta dotyczy zarówno wewnątrz zakładów i firm branży spożywczej, jak i w zewnętrznych miejscach publicznych, w których klienci mogą stanąć w kolejkach. Należy przypominać ludziom o konieczności mycia rąk przez 20 sekund częściej niż zwykle. Praktyczne zastosowanie tej rady będzie zależało od lokalnych warunków. Może to być najlepiej ocenione przez kierownika sklepu, jednak kilka ogólnych wskaźników może być istotnych dla większości punktów sprzedaży detalicznej:

 • użyć dodatkowych oznaczeń, aby poprosić klientów o nie wchodzenie do sklepu, jeśli mają objawy
 • kontrolować wejście tak, aby lokal nie był przepełniony
 • używać oznaczeń podłogowych wewnątrz pomieszczeń handlowych w celu ułatwienia stosowania się do zaleceń dotyczących odległości 2 metrów, szczególnie w najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak lady i kasy
 • w miarę możliwości stosować oznakowanie pionowe w celu skierowania klientów na pasy ruchu, aby ułatwić im poruszanie się w obrębie obiektu przy zachowaniu 2-metrowej odległości
 • zamieszczać regularne ogłoszenia przypominające klientom o konieczności stosowania się do porad społecznych i regularnego mycia rąk
 • zamontować bariery z pleksiglasu przy kasach i ladach, jeśli to możliwe, jako dodatkowego elementu ochrony pracowników i klientów
 • zachęcać do korzystania z płatności bezdotykowych tam, gdzie to możliwe
 • zapewnić dodatkowe stanowiska lub urządzenia do mycia rąk, jeśli to możliwe, z mydłem, wodą i środkiem do mycia rąk

Dalsze informacje na temat dystansu społecznego i osób dorosłych, które są w grupie podwyższonego ryzyka występowania koronawirusa (COVID-19) można znaleźć na stronie GOV.UK.

Utrzymywanie dystansu społecznego w poszczególnych ogniwach łańcucha przemysłu spożywczego

Zakłady przetwórstwa spożywczego

Praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego powinny być nadal zapewnione z zachowaniem najwyższych standardów higieny, w tym stosowanie niektórych środków ochrony osobistej i częste mycie rąk. Oczekuje się, że wszyscy pracodawcy, w tym przedsiębiorstwa sektora spożywczego, będą w miarę możliwości stosowali się do wytycznych dotyczących zdystansowania społecznego. W przypadku gdy środowisko produkcyjne utrudnia takie działania, pracodawcy powinni rozważyć, jakie środki mogą zostać wprowadzone w celu ochrony pracowników. Po opuszczeniu przez pracowników obszarów przetwórstwa spożywczego i zdjęciu odzieży ochronnej, należy stosować się do wskazówek dotyczących społecznego dystansu i mycia rąk.

Supermarkety

Supermarkety muszą unikać tłoku i tworzyć odpowiednie odstępy między poszczególnymi osobami. Skuteczne środki wspierające ten cel będą różnić się w zależności od sklepu i lokalizacji, ale mogą obejmować:

 • monitorowanie liczby klientów w sklepie i ograniczanie dostępu w celu uniknięcia zatorów komunikacyjnych
 • wdrożenie systemów zarządzania kolejką w celu ograniczenia tłumów gromadzących się przy wejściach i utrzymania 2-metrowej odległości
 • przypominanie klientom, aby kupowali tylko to, co jest im potrzebne.

Public Health England wspiera działania mające na celu umożliwienie bezpiecznego i uprzywilejowanego dostępu do obiektów handlowych dla osób starszych i pracowników, takich jak personel NHS i opieki społecznej.

Stołówki pracownicze i miejsca odpoczynku

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby koronawirus zbył przenoszony przez żywność. Stołówki w miejscu pracy mogą pozostać otwarte, gdy nie ma praktycznej alternatywy dla personelu w zakresie pozyskiwania żywności. Na tyle, na ile jest to możliwe, należy zachować odległość 2 metrów między personelem i może on nadal korzystać z miejsc odpoczynku, jeżeli stosuje takie samo podejście do kwestii socjalnych. Ogłoszenia promujące higienę rąk i dystans społeczny powinny być umieszczone w tych obszarach w sposób widoczny. Jeśli to możliwe, zwiększyć liczbę dostępnych stanowisk do mycia rąk.

Restauracje oferujące dostawę i odbiór towarów na wynos

Za te usługi:

 • nie należy przyjmować zamówień osobiście na terenie obiektu - należy o tym poinformować klientów za pomocą odpowiednich środków, takich jak oznakowanie
 • przedsiębiorstwa powinny zatem przyjmować zamówienia wyłącznie przez Internet lub telefonicznie
 • klienci mogliby mieć rozłożone w czasie terminy odbioru - należy zniechęcać klientów do wejścia do lokalu do czasu, aż ich zamówienie będzie gotowe
 • klienci przybywający bez złożenia zamówienia powinni być zachęcani do opuszczenia lokalu w celu złożenia zamówienia telefonicznie lub online oraz do powrotu w wyznaczonym czasie w celu odbioru
 • klienci, których zamówienia są gotowe, powinni wchodzić pojedynczo, aby odebrać zamówienia i dokonać płatności
 • tam, gdzie to możliwe, należy stosować systemy zarządzania kolejką w celu utrzymania 2-metrowej separacji.

Targowiska / rynki

Głównym problemem związanym z targowiskami żywności na wolnym powietrzu jest unikanie gromadzenia się tłumów. Władze lokalne mogły podjąć decyzję o zamknięciu takich rynków w ramach działań podejmowanych w celu utrzymania społecznego dystansu. Tam, gdzie rynki nadal funkcjonują, zachęcamy podmioty działające na rynku spożywczym do rozważenia, w jaki sposób mogą bezpiecznie sprzedawać swoje produkty, nie zachęcając przy tym tłumów i zapewniając środki higieny. Można to zrobić poprzez: przyjmowanie zamówień online lub telefonicznie z wyprzedzeniem oraz zamówień na paczki do odbioru w celu ograniczenia czasu spędzanego bezpośrednio na rynku.

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19

 

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.