Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zakaz stosowania ftalanów w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Komitet REACH

Rosną naciski na organy europejskie, by rozszerzyć przyszły zakaz stosowania ftalanów na materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością. Podczas lipcowego posiedzenia komitetu Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów (REACH) państwa członkowskie jednogłośnie opowiedziały się za propozycją ograniczenia stosowania tych substancji w przemyśle, jednak z wyjątkiem rolnictwa, co wzbudziło liczne kontrowersje. Ftalany wykorzystywane są jako plastyfikatory służące do uelastyczniania plastików, również tych używanych w opakowaniach do żywności. Związki te wykazują jednak działanie zaburzające układ hormonalny, co sprawia, że bezpieczeństwo ich stosowania jest coraz powszechniej kwestionowane.

Rozszerzenie zakazów

Propozycja dotyczy zakazu używania ftalanu benzylu butylu (BBP), ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP) oraz ftalanu diizobuytlu (DIBP) w produkcji dóbr konsumpcyjnych, jednak ze względu na osobne regulacje prawne, nie obejmuje ona materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W 2005 r. UE zakazała już stosowania niektórych ftalanów w produktach dla niemowląt. Nowe regulacje rozszerzą te obostrzenia – cztery wspomniane ftalany nie będą mogły być obecne w jakichkolwiek artykułach konsumpcyjnych ani w zamkniętych pomieszczeniach w stężeniach równych lub wyższych niż 0,1% masy w odniesieniu do pojedynczego ftalanu lub ich mieszaniny. Komisja Europejska stwierdziła bowiem, że „konsumenci mogą być narażeni na pojedyncze ftalany lub ich mieszaniny z różnych źródeł, takich jak spożywana żywność, kurz, wdychane powietrze i pył w zamkniętych pomieszczeniach oraz wszelkie artykuły mające kontakt z ustami, błoną śluzową i skórą.”

Nie wszystkie ftalany szkodliwe?

Naciski opinii publicznej w sprawie zaostrzenia restrykcji dotyczących stosowania ftalanów w materiałach mających kontakt z żywnością rosną również w USA po tym, jak opublikowane zostało badanie, z którego wynika, że poziom ftalanów jest wyższy w organizmach osób regularnie żywiących się poza domem. Po ukazaniu się tych informacji Europejskie Stowarzyszenie Producentów Plastyfikatorów opublikowało oświadczenie, w którym zaznaczyło, że „wspomniane badanie nie dowodzi, że konkretny poziom ekspozycji na ftalany jest niebezpieczny dla zdrowia”.

Stowarzyszenie podkreśliło również, że substancje te „nie są używane jako składnik żywności, a tylko niektóre stosuje się w materiałach mających zastosowanie spożywcze, przestrzegając jednak wyraźnie określonych przez UE limitów. Ponadto część ftalanów nie ma udowodnionego działania szkodliwego i może być bezpiecznie stosowana w wielu gałęziach przemysłu.”

Źródła:

Wybierz obszar: Opakowania

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.