Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zakaz stosowania galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312) w UE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Czas do kwietnia 2019 r.

Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania przeciwutleniaczy E 311 oraz E 312 (galusanów oktylu i dodecylu) w wyrobach spożywczych. Powodem jest brak wystarczających danych naukowych, które potwierdzałyby bezpieczeństwo ich stosowania, mimo że Komisja Europejska wezwała w maju 2017 r. producentów żywności, by przedstawili odpowiednie badania Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zakaz, który pojawił się w rozporządzeniu z 4 października 2018, wszedł w życie 26 października 2018, jednak produkty zawierające E 311 oraz E 312, które są już obecne na rynku, będą mogły być sprzedawane do 25 kwietnia 2019 r.

Decyzje EFSA

EFSA wydała opinię na temat dwóch galusanów w ramach prowadzonego przez EU programu ponownej oceny dodatków do żywności obecnych na rynku od stycznia 2009, kiedy obowiązywać zaczęło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008. We wrześniu 2015 r. EFSA stwierdziła, że otrzymała informacje i dane analityczne dotyczące zaledwie jednego zastosowania galusanu oktylu jako dodatku w gumach do żucia. Mimo że ryzyko związane z wykorzystaniem E 311 w tych produktach oceniono jako „znikome”, eksperci uznali, że pełna ocena bezpieczeństwa tej substancji we wszystkich dozwolonych rodzajach żywności wymaga większej ilości danych toksykologicznych. W maju 2015 r. podobną opinię wydano w odniesieniu do galusanu dodecylu.

Zniesienie wspólnego ADI

W kwietniu 2014 r. EFSA opublikowała rekomendację, w której zaleciła, by wycofano ustalony w 1989 r. limit akceptowalnego dziennego pobrania (ADI) wspólny dla trzech rodzajów galusanów: galusanu propylu (E 310), galusanu oktylu (E 311) oraz galusanu dodecylu (E 312). Urząd stwierdził, że nie ma przesłanek naukowych, by traktować te substancje jednakowo, a każda z nich powinna zostać przebadana osobno. Eksperci zaznaczyli jednak, że nie ma podstaw, by poddawać w wątpliwość bezpieczeństwo stosowania galusanu propylu.

Wykreślenie z listy

Na opublikowane w maju 2017 r. wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia brakujących danych świadczących o braku szkodliwości galusanów, nadesłano informacje dotyczące jedynie E 310. Żaden producent z branży spożywczej nie dostarczył badań, które potwierdzałyby bezpieczeństwo stosowania E 311 oraz E 312, wskutek czego EFSA nie mogła przeprowadzić ich fachowej oceny. W rozporządzeniu z 4 października Komisja Europejska stwierdziła w związku z tym, że „należy wykreślić galusan oktylu (E 311) i galusan dodecylu (E 312) z unijnego wykazu dopuszczonych dodatków do żywności”.

Źródła:

Autor: Wojciech Grodzicki

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn