Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zakończyły się konsultacje dotyczące glifosatu: zebrano ponad 400 zgłoszeń

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Konsultacje dotyczące glifosatu prowadzone równolegle przez EFSA i ECHA zakończyły się 22 listopada 2021 r. Podczas dwumiesięcznych konsultacji wszystkie zainteresowane strony miały dostęp do ocen naukowych przygotowanych przez właściwe organy krajowe Węgier, Francji, Holandii i Szwecji, znanych łącznie jako Grupa Oceniająca Glifosat (AGG). W ramach konsultacji z UE i spoza UE otrzymano łącznie 416 wniosków, większość z nich pochodziła z Argentyny.

Zgłoszenia te – niektóre z wieloma komentarzami – są publicznie dostępne i można je znaleźć na stronach internetowych EFSA i ECHA.

Kolejne kroki w unijnej ponownej ocenie glifosatu

Uwagi otrzymane w wyniku konsultacji zostały udostępnione AGG, która rozważy je i odpowie na nie.

W odniesieniu do procesu klasyfikacji AGG przekaże swoje odpowiedzi Komitetowi ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC). RAC opracuje swoją opinię w sprawie klasyfikacji glifosatu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Oczekuje się, że nastąpi to maju/czerwcu 2022 r.

Następnie na potrzeby oceny EFSA, po dokonaniu przez AGG oceny uwag otrzymanych w ramach konsultacji, można zastosować zatrzymanie czasu celu zażądania dodatkowych informacji od Glyphosate Renewal Group (GRG). Zaktualizowana ocena (RAR) zostanie następnie sporządzona przez AGG i przesłana do EFSA w celu przeprowadzenia wzajemnej oceny. EFSA uwzględni wynik opinii ECHA w swojej wzajemnej ocenie, która ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2022 r.

Regularne aktualizacje prac można znaleźć na stronach internetowych EFSA i ECHA.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: EFSA

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.