Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Zanieczyszczenia Żywności – Nowy program monitorowania pozostałości pestycydów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Departament Środowiska, Żywności oraz Rolnictwa przy współpracy z Komisją ds. Bezpieczeństwa (Health and Safety Executive) w Wielkiej Brytanii przygotowało program The Expert Committee on Pesticide Residues (PRiF), który w niezależny sposób ma wspomóc rząd w sprawie monitorowania pestycydów w żywności.

Rolą powołanej Komisji jest ścisła współpraca z Dyrekcją ds. Regulacji Chemikaliów (Chemicals Regulation Directorate) oraz Agencją ds. Standardów Żywności (Food Standards Agency). Głównymi zadaniami Komisji są:

 

 • planowanie programów nadzoru nad pozostałościami pestycydów w brytyjskich łańcuchach dostaw żywności
 • ocena wyników
 • pobieranie i przetwarzanie próbek oraz ocena nowych metodach analizy
 • udostępnianie wyników oraz zaleceń rządowi, konsumentom oraz przemysłowi spożywczemu i rolnemu w sposób, który ma być kompleksowy, zrozumiały oraz terminowy
 • raportowanie do Głównego Doradcy Naukowego Departamentu Środowiska, Żywności oraz Rolnictwa (DEFRA)
 • działanie wraz z rządowymi zasadami doradztwa naukowego i kodeksem postępowania dla naukowych komitetów doradczych

Powołana komisja ma także za zadanie sprawdzić, czy:

 • pozostałości pestycydów nie pojawiają się w zbożach
 • nie przekraczają ustawowego maksymalnego poziomu pozostałości (MRL)
 • dzienne spożycie pozostałości w żywności mieści się w dopuszczalnych granicach

O programie

Wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do monitorowania pozostałości pestycydów w żywności oraz przeprowadzania szeregu szczegółowych badań każdego roku. Żywność poddana zharmonizowanemu programowi jest testowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. Badania żywności oraz testowane pestycydy są uzgadniane przez państwa członkowskie.

Kraje unijne posiadają także krajowy program monitorowania pozostałości. Program Zjednoczonego Królestwa zapewnia pobieranie próbek wszystkich głównych składników krajowej diety (mleko, chleb, ziemniaki, owoce i warzywa, zboża i produkty pokrewne oraz produkty pochodzenia zwierzęcego). Program nie jest zaprojektowany, tak aby zapewnić reprezentację pozostałości w naszej diecie - jest oparty na ryzyku i skupia się  bardziej na produktach, które mogą zawierać pozostałości. Niektóre produkty badane są co roku, podczas gdy inne rzadziej, na przykład raz na trzy lata.

Próbki od sprzedawców detalicznych (supermarkety, niezależne sklepy i stragany) kupowane są w całej Wielkiej Brytanii przez wyszkolonych nabywców z firm badających rynek. Próbki pobierane są również z szeregu punktów w łańcuchu dostaw, takich jak hurtownie, magazyny detaliczne, porty i punkty importu. =

Pestycydy testowane są w następujących grupach żywności:

 • owoce i warzywa
 • produkty zwierzęce
 • produkty zbożowe
 • pokarm dla niemowląt

Raporty kwartalne zawierają pełne dane na temat pestycydów, dla których przeprowadzane są testy.

Wyniki monitoringu z lat 2015 oraz 2016 dostępne są na stronie: Expert Committee on Pesticide Residues in Food (PRiF) annual report

Podsumowanie

 • 3 450 próbek z 41 róznych rodzajów żywności zbieranych od 2016 r.
 • 47,86% próbek zebranych próbek zawierało pozostałości pestycydów
 • Przebadano 374 pestycydów w owocach i warzywach, 365 w produktach pochodzenia zwierzęcego, 371 w żywności skrobiowej i ziarnach, 376 w żywności dla niemowląt oraz 370 w innych produktach spożywczych
 • Wszystkie próbki, w których wykryto pozostałości, zostały sprawdzone przez Komisją ds. Bezpieczeństwa (Health and Safety Executive - HSE) pod względem bezpieczeństwa konsumenta. Wyniki 16 szczegółowych ocen ryzyka w przypadku których poajwiły się obawy dotyczące zdrowia ludzi zostały opublikowane przez HSE.
 • 5 próbek zostało przekazanych do Food Standards Agency (FSA), ze względu na obawy co do potencjalnego ryzyka dla zdrowia konsumenta. FSA powiadomiło RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) o tych próbkach.
 • 10 próbek produktów brytyjskich zostało przekazanych do HSE, ponieważ zawierały one pozostałości pestycydów niezatwierdzonych do stosowania w Wielkiej Brytanii. W przypadkach, których HSE nie mogło zidentyfikować oczywistego powodu dla wystąpienia pozostałości badano w jaki sposób mogły pojawić się te pozostałości.

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!

Facebook Twitter LinkedIn