Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zapowiada się kolejny rekordowy rok w eksporcie lodów

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Według danych Eurostat w 2018 r. z Polski wyeksportowano 73,7 tys. t lodów czyli aż o 16,7% więcej niż w 2017 r. W bieżącym roku nadal obserwujemy wzrostowe tendencje w sprzedaży zagranicznej tych produktów. W I kwartale 2019 r. wolumen eksportu lodów z Polski wyniósł 18,8 tys. t i był o 35% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Prawdopodobnie zatem 2019 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem sprzedaży zagranicznej lodów z Polski.

Wzrost udziału Polski w międzynarodowej wymianie krajów UE lodami

Dynamicznie rosnący eksport oznacza, że udział Polski w międzynarodowej wymianie (eksport wewnątrzunijny i na rynki krajów trzecich) krajów Unii Europejskiej lodami zwiększa się. W 2018 r. wyniósł 7,4% i był o 0,5 p.p. większy niż w 2017 r. i o 2,3 p.p. większy niż w 2013 r. Natomiast w I kw. 2019 r. udział ten wyniósł 8,4%, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. było to 7,0%.

Sezonowy charakter eksportu lodów

Warto zaważyć, że eksport lodów wciąż ma charakter mocno sezonowy. Największa ich sprzedaż ma miejsce od kwietnia do sierpnia – w 2018 r. w tym okresie wyeksportowano 63% łącznego wolumenu eksportu lodów. Przeciętnie w latach 2016-2018 miesiącem o największym eksporcie był maj – kiedy to sprzedawano o 78% więcej lodów niż średnia dla miesiąca w roku. 

Niemcy i Węgry największymi odbiorcami lodów z Polski

Największym odbiorcą lodów z Polski były Niemcy, gdzie w 2018 r. sprzedano 20,0 tys. t (27% udziału w eksporcie) tych produktów – o 31% więcej niż w 2017 r. Na kolejny miejscu uplasowały się Węgry – 7,7 tys. t (10%), o 22% więcej niż w 2017 r. Zmniejszył się natomiast - o 21% -  wolumen eksportu lodów do Czech, wyniósł 6,0 tys. t (8%). 

Niewielki udział krajów pozaunijnych

Należy zauważyć, że udział krajów pozaunijnych w eksporcie był niewielki, w 2018 r. wyniósł 3,0%, a największym pozaunijnym odbiorcą lodów z Polski była Kolumbia, gdzie sprzedano 3,3 tys. t lodów.

Wzrost produkcji lodów w Polsce

Rosnące zainteresowanie lodami na rynku krajowym i rozwijający się eksport przekładają się na wzrost produkcji lodów. Według szacunków IERiGŻ w 2018 r. produkcja lodów w Polsce w zakładach zatrudniających 10 i więcej osób zwiększyła się  o 4,4% do 270 mln l. 

Zwiększenie przychodów branży

Wzrost produkcji lodów przełożył się na zwiększenie przychodów branży produkcji lodów. Wg danych Pont-Info w 2018 r. zwiększyły się one o 2,0% do 1,75 mld zł podczas gdy koszty ogółem zmniejszyły się o 0,4%. Poprawiła się rentowność sektora. W 2018 r. stopa zysku netto wyniosła 8,0% wobec 6,0% w 2017 r. Warto też zauważyć, że przedsiębiorstwa produkujące lody w 2018 r. na inwestycje przeznaczyły aż  34% więcej środków niż w 2017 r., tj. 81,6 mln zł wobec 61,0 mln zł.

Wyższe ceny detaliczne lodów w 2019 roku

W 2019 r. ceny detaliczne lodów są wyższe niż przed rokiem. Według danych Eurostat w maju 2019 r. średnie ceny detaliczne lodów w Polsce były o 5,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to, że ceny w Polsce, w tym okresie wzrosły bardziej, niż przeciętnie w UE, gdzie dynamika wyniosła 0,9%.

Źródło: agronomist.pl

Wybierz obszar: Mleko

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn