Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zapraszamy do współpracy z Komitetem Technicznym 133 ds. Opakowań

Kategoria: Biznes

Jeśli ktoś jest zainteresowany normalizacją w zakresie opakowań (również tych przeznaczonych do kontaktu z żywnością) i chciałby mieć bezpośredni wpływ na treść projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Międzynarodowych, to udział w pracach Komitetu Technicznego 133 ds. Opakowań jest właśnie dla niego.

Zakres tematyczny komitetu obejmuje różne rodzaje opakowań wykonanych ze szkła lub tworzyw sztucznych, przeznaczonych do transportu i przechowywania artykułów spożywczych, leków,  kosmetyków, odpadów, a także tzw. materiałów niebezpiecznych.

W Komitecie Technicznym – kolegialnym organie działającym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym – spotykają się specjaliści z różnych dziedzin przemysłu, nauki i techniki, których wspólnym mianownikiem są opakowania. Członkostwo w KT pozwala na merytoryczną dyskusję zainteresowanych środowisk reprezentujących różne grupy interesów i umożliwia spotkania z partnerami i konkurentami rynkowymi na neutralnym gruncie. Gwarantują to zasady normalizacji – jawność i przejrzystość procesu, w którym każdy z uczestników ma tę samą siłę głosu, a wynik prac jest ustalany poprzez konsens.

KT 133 współpracuje z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) oraz z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO). Poniższa tabela przedstawia zakres tej współpracy.

Lp.

Numer TC/SC

Nazwa Komitetu Technicznego (TC),
Podkomitetu (SC) europejskiej lub międzynarodowej organizacji normalizacyjnej

Zakres współpracy europejskiej

1

CEN/TC 261

Packaging

2

CEN/TC 261/SC 4

Packaging and Environment

3

CEN/TC 261/SC 5

Primary packaging and transport packaging

Zakres współpracy międzynarodowej

4

ISO/TC 63

Glass containers

5

ISO/TC 122

Packaging

6

ISO/TC 122/SC 3

Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)

7

ISO/TC 122/SC 4

Packaging and the environment


W styczniu br. w Paryżu odbyło się plenarne posiedzenie CEN/TC 261. Na posiedzeniu zostały poruszone m.in. zagadnienia związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz z propozycją nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko. Projekt nowej dyrektywy zakłada m.in. wprowadzenie szczegółowych przepisów dla wybranych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych w zakresie ograniczenia ich wprowadzania do obrotu, odpowiedniego oznakowania, rozszerzonej odpowiedzialności producenta itp.

W grudniu 2018 została  opublikowana  jedna z ważniejszych norm przyjętych przez CEN/TC 261 mianowicie PN-EN ISO 17480 Opakowania – Wygodne w użytkowaniu – Ułatwione otwieranie w wersji angielskiej. W normie określono wymagania i zalecenia dotyczące opakowań dla artykułów spożywczych zaprojektowanych w taki sposób, by użytkownik otwierał je łatwo bez stosowania zarówno nadmiernej siły, jak i specjalnych narzędzi. Przedstawiono tam szczegółowo typy opakowań, określono metody badań, uwzględniając przy tym wszystkie aspekty związane z otwieraniem opakowań przez człowieka.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia się do prac w Komitecie Technicznym można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretarzem KT 133 – Rafałem Brzezińskim – tel.  22 55 67 743, e-mail: rafal.brzezinski@pkn.pl.

Wybierz obszar: Opakowania

Autor: PKN

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.