Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest jedyną w kraju jednostką odpowiedzialną za organizowanie działalności normalizacyjnej oraz za zatwierdzanie Polskich Norm niezbędnych dla przedsiębiorców, rządu i społeczeństwa. Zadania PKN polegają na określaniu stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, organizowaniu i nadzorowaniu działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych: CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Działalność normalizacyjna w obszarze bezpieczeństwa żywności obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu żywnościowym „począwszy od producentów pasz i produktów pierwotnych poprzez wytwórców środków żywnościowych, operatorów transportu i magazynowania oraz ich podwykonawców aż do sfery detalicznego zbytu produktów i usług żywieniowych (łącznie z organizacjami powiązanymi z sektorem pośrednio, takimi jak producenci maszyn i urządzeń, materiałów opakowaniowych, środków czystości, składników i substancji dodatkowych). Do łańcucha żywnościowego należą również organizacje świadczące usługi” (PN-EN ISO 22000).

Rolą normalizacji w bezpieczeństwie żywności jest m.in.:

- opracowanie znormalizowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem wymagań prawnych, ukierunkowanych na dostarczanie bezpiecznych wyrobów;

- opracowanie znormalizowanych metod badań dotyczących określania zawartości składników istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności;

- ochrona konsumenta;

- wykrywanie zafałszowania żywności.

Słowa kluczowe:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.