Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pierwsza norma terminologiczna związana z oceną sensoryczną kawy

Kategoria: Biznes

PN-ISO 18794:2019-07
Kawa – Analiza sensoryczna – Terminologia

W lipcu 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował ważną normę terminologiczną z zakresu analizy sensorycz­nej kawy. Polska wersja językowa została opracowana przez Komitet Techniczny 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao i jest wdrożeniem Normy Międzynarodowej: ISO 18794:2018 Coffee – Sensory analysis – Vocabulary.

W dokumencie uwzględniono definicje odnoszące się do kawy zielonej, kawy palo­nej, kawy mielonej, ekstraktów kawy i kawy rozpuszczalnej, które podane zostały w na­stępujących rozdziałach:

 • podstawowe terminy analizy sensorycznej;
 • ogólne terminy w ocenie sensorycznej kawy;
 • terminologia odnosząca się do specyficz­nych zapachów i smaków kawy;
 • terminy powszechnie stosowane w senso­rycznej ocenie kawy przez praktyków.

Jest to pierwsza podjęta przez ISO pró­ba usystematyzowania terminologii zwią­zanej z oceną sensoryczną jakości kawy ze względu na brak jednolitej klasyfikacji. Opracowanie wspólnego języka dla zainte­resowanych stron związanych z produkcją, obrotem i konsumpcją kawy przyczyni się między innymi do ułatwienia i zwiększenia powtarzalności wyników sensorycznej oce­ny jakości kawy uzyskanych przez różnych degustatorów.

W Polskiej Normie w załączniku informacyj­nym zawarto alfabetyczny wykaz terminów polskich i ich odpowiedników w języku angiel­skim.

Jest to norma podstawowa, która pozwala usystematyzować terminy stosowane w ana­lizie sensorycznej kawy, dzięki czemu każda jednostka badawcza będzie posługiwała się taką samą terminologią.

Normę PN-ISO 18794:2019 Kawa – Analiza sensoryczna – Terminologia można kupić w sklepie PKN – www.sklep.pkn.pl.

 

Autor: Polski Komitet Normalizacyjny

Przeczytaj także

 • 13.05.2019

  Badanie autentyczności żywności

  Większość świadomych klientów, zanim kupi produkt żywnościowy, sprawdza jego skład, który obowiązkowo powinien być umieszczony przez producenta na opakowaniu. Niestety nie zawsze deklaracja podana przez producenta na etykiecie, opakowaniu jest zgodna z rzeczywistym stanem. Prawie każdego roku wychodzą na jaw różne nadużycia związane z niewłaściwym składem żywności.

  Czytaj więcej
 • 08.04.2019

  Salmonello, strzeż się! - polska wersja językowa normy PN-EN ISO 6579:2003

  W 1885 roku amerykański weterynarz Daniel E. Salmon odkrył pałeczki salmonelli. Bakterie te rozwijają się w jelitach zwierząt i ludzi, a część z nich wywołuje zatrucie pokarmowe (salmonellozę) albo dur brzuszny (lub rzekomy). Salmonelloza jest chorobą zakaźną.

  Czytaj więcej
 • 11.02.2019

  Poranek bez kawy…?

  Kawa pochodzi z Etiopii. W Europie pojawiła się w XVI wieku. Od początku wzbudzała kontrowersje. Jedni wychwalali jej pobudzające działanie, inni winili za problemy żołądkowe, zawały serca, osteoporozę i raka. W XVII wieku sprzedawano ją tylko w aptekach, uważając za lek na wiele schorzeń. W Polsce pojawiła się po bitwie pod Wiedniem w 1683 roku...

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.