Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pierwsza norma terminologiczna związana z oceną sensoryczną kawy

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

PN-ISO 18794:2019-07
Kawa – Analiza sensoryczna – Terminologia

W lipcu 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował ważną normę terminologiczną z zakresu analizy sensorycz­nej kawy. Polska wersja językowa została opracowana przez Komitet Techniczny 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao i jest wdrożeniem Normy Międzynarodowej: ISO 18794:2018 Coffee – Sensory analysis – Vocabulary.

W dokumencie uwzględniono definicje odnoszące się do kawy zielonej, kawy palo­nej, kawy mielonej, ekstraktów kawy i kawy rozpuszczalnej, które podane zostały w na­stępujących rozdziałach:

  • podstawowe terminy analizy sensorycznej;
  • ogólne terminy w ocenie sensorycznej kawy;
  • terminologia odnosząca się do specyficz­nych zapachów i smaków kawy;
  • terminy powszechnie stosowane w senso­rycznej ocenie kawy przez praktyków.

Jest to pierwsza podjęta przez ISO pró­ba usystematyzowania terminologii zwią­zanej z oceną sensoryczną jakości kawy ze względu na brak jednolitej klasyfikacji. Opracowanie wspólnego języka dla zainte­resowanych stron związanych z produkcją, obrotem i konsumpcją kawy przyczyni się między innymi do ułatwienia i zwiększenia powtarzalności wyników sensorycznej oce­ny jakości kawy uzyskanych przez różnych degustatorów.

W Polskiej Normie w załączniku informacyj­nym zawarto alfabetyczny wykaz terminów polskich i ich odpowiedników w języku angiel­skim.

Jest to norma podstawowa, która pozwala usystematyzować terminy stosowane w ana­lizie sensorycznej kawy, dzięki czemu każda jednostka badawcza będzie posługiwała się taką samą terminologią.

Normę PN-ISO 18794:2019 Kawa – Analiza sensoryczna – Terminologia można kupić w sklepie PKN – www.sklep.pkn.pl.

 

Autor: Polski Komitet Normalizacyjny

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn