Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zatwierdzono wniosek określający nowe kryterium higieny procesu dla Campylobacter

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Państwa członkowskie UE, zatwierdziły plany Komisji dotyczące walki z Campylobacter w drobiu, otwierając drogę do wprowadzenia na początku przyszłego roku nowych wymogów dotyczących pobierania próbek.

29 marca eksperci z państw członkowskich na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) głosowali nad wnioskiem. Projekt zyskał poparcie 23 krajów, 1 kraj głosował przeciwko, a 4 wstrzymały się od głosu.

Projekt rozporządzenia Komisji, określi limit dla Campylobacter, wynoszący 1000 jtk/g mięsa z kurczaka – testy będą przeprowadzane na próbkach skóry szyi.

Podczas konsultacji publicznych, stowarzyszenia drobiarskie zgłosiły obawy dotyczące nowych wymogów pobierania próbek, argumentując swoją opinię tym, że stosując się do nowych wymogów można nie uzyskać rzeczywistych wyników zanieczyszczenia. Natomiast holenderskie stowarzyszenie wyraziło sprzeciw wobec pobierania próbek ze skóry szyi twierdząc, że jest to miejsce bardziej zanieczyszczone niż inne części kurcząt.

Europejska organizacja konsumencka, BEUC, krytykowała "niski poziom ambicji" wniosku Komisji, mówiąc, że „spada on w porównaniu z poprzednimi wersjami". BEUC twierdzi, że projekty przepisów są zbyt luźne, jeśli chodzi o próbki niezgodne z wymaganiami. Wniosek pozwala 20 próbkom, spośród 50, przekroczyć poziom 1000 jtk/g, co stanowi 40% wszystkich próbek. W roku 2020 liczba ta spadnie do 15 (30%), a następnie 1 stycznia 2025 roku do 10 (20%).

Dane z 2015 roku pokazują, że przypadki campylobakteriozy u ludzi są najczęściej zgłaszaną chorobą w UE i stanowią około 230 000 przypadków rocznie. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował szereg opinii, które sugerują, że ustalenie kryteriów higieny procesu dla Campylobacter w tuszach brojlerów, będzie jednym z najlepszych sposobów rozwiązania problemu.

Wniosek został zatwierdzony w ramach europejskiej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która ma wciąż zastosowanie dla wszystkich podstawowych aktów prawnych, które nie zostały dostosowane do Traktatu Lizbońskiego. Zgodnie z tą procedurą, Komisja przyjmie wniosek chyba, że Parlament Europejski lub Rada zgłoszą sprzeciw w ciągu trzech miesięcy. Wejdzie on w życie 1 stycznia 2018 roku.

Żródła:

Agra Europe; EU member states back proposal on Campylobacter in poultry

 

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.